ASSESSORAMENT AL TREBALL DE RECERCA DEL BATXILLERAT

La Fundació per a la Conservació i Recuperació d’Animals Marins (CRAM) és una entitat sense ànim de lucre dedicada a la protecció del medi marí i de les espècies que hi habiten. Des de l’àrea d’educació, AulaCram, dóna la possibilitat a l’alumnat de Batxillerat de poder realitzar el seu Treball de Recerca al nostre centre.

Objectius:

 • Adquirir coneixements vers la conservació d’espècies marines amenaçades i el seu hàbitat.
 • Desenvolupar actituds relacionades amb la investigació científica (persistència, esperit crític, curiositat…).
 • Potenciar les capacitats d’autonomia en l’aprenentatge i utilitzar eines per a dur a terme la recerca.

TEMES POSSIBLES

 • Estudis etològics amb pacients: Efecte del soroll ambiental, interacció humana, …
 • Estudis de medi ambient: L’efecte del turisme sobre les platges, la presència de plàstics a la costa catalana, mètodes de neteja de platges, …
 • Estudis de conservació: Amenaces que afecten als pacients del CRAM, sensibilització de la ciutadania envers la conservació, …
TREBALL CONJUNT – 3 SESSIONS
SESSIÓ 1 (SESSIÓ PRESENCIAL) SESSIÓ 2 (SESSIÓ PRESENCIAL) SESSIÓ 3 (SESSIÓ PRESENCIAL)
 • Presentació del CRAM.
 • Amenaces i conservació del mar Mediterrani i la seva flora i fauna.
 • Introducció al Treball de Recerca
 • Estructura del Treball de Recerca.
 • Metodologies de recerca.
 • Hipòtesi.
 • Tractament de dades, anàlisi de resultats.
 • Presentació del treball.
 • Cites i bibliografia.
TREBALL INDIVIDUAL – 6 SESSIONS
 • Aquesta part anirà orientada al treball que porti a terme cada alumne/a.
 • Es posarà a disposició de l’alumnat la informació referent a historials i casos d’animals ingressats al CRAM.
 • Els alumnes podran realitzar estudis etològis a partir de l’observació del comportament dels pacients (*).
SESSIONS EN LÍNIA
Durant el Treball de Recerca, l’alumnat disposarà d’un servei d’assessorament continuat en línia a càrrec dels professionals del CRAM.

(*) Les sessions estaran condicionades per l’evolució clínica dels pacients que es trobin al Centre en el moment de la realització del Treball de Recerca. L’alumnat que participi en aquest programa haurà de tenir una actitud de respecte pels animals i pel personal del Centre, així com tenir present que no es podrà fer cap manipulació amb l’animal.

Es realitzaran dues tandes de treball de recerca corresponents a:

 • Grup A: inscripcions, de gener a març fins a omplir les places. – INSCRIPCIONS TANCADES
 • Grup B: inscripcions, de l’1 d’abril a l’1 de juny fins a omplir places.
CALENDARI GRUP A (**) GRUP B (**)
Sesió grupal 1 – Prèvia a l’inici de les pràctiques Març Juny
Treball individual – Per lliure. Els alumnes podran venir 6 dies al centre. Març-setembre Juny-novembre
Sesió grupal 2 – Es realitzarà quan l’alumnat porti aproximadament la meitat de les pràctiques Juny Juliol
Sesió grupal 3 – Es realitzarà quan l’alumnat hagi acabat les pràctiques. Setembre Novembre

(**) Les dates podrien modificar-se lleugerament segons les necessitats de l’alumnat.

(***) Els estudis etològics només es poden realitzar en la temporada d’estiu, quan els pacients no estan a la zona d’hibernació.

LLOC DE REALITZACIÓ

 • Tant la part teòrica com pràctica es durà a terme a les instal·lacions del CRAM
 • L’accès al CRAM en període estival és possible per mitjà de transport públic, la resta de l’any l’alumnat haurà de venir en transport privat.

RESERVES I INFORMACIÓ

Trobaràs tota la informació sobre el treball de recerca i la fitxa d’inscripció per imprimir en aquest enllaç:

DESCÁRGATE EL PDF
 • Telèfon: 93 10 10 170
 • Formulari de reserves