Jornada de mestres el 27 de març de 2014 en el CRAM