El treball de la Fundació CRAM a favor del mar i de les seves espècies no seria possible sense la col•laboració d’administracions, universitats i altres entitats, que ens ofereixen el seu recolzament. La suma de sinergies entre institucions públiques, empresa privada, tercer sector i societat civil, és fonamental per a seguir lluitant contra las amenaces que afecten al medi marí i poder desenvolupar accions positives que afavoreixin la seva preservació.

Per tot això, el nostre mes sincer agraïment.

COLABOREM AMB LES SEGÜENTS ADMINISTRACIONS:

ENTITATS A LES QUE PERTANYEM:

ENTITATS COL·LABORADORES CIENTÍFIC-TÈCNIQUES: