MAMÍFERS MARINS

El grup de mamífers marins agrupa espècies de famílies molt diferents que comparteixen dues característiques: alimenten les seves cries amb llet materna (característica pròpia de tots els mamífers) i viuen en el medi aquàtic marí, on s’alimenten i on majoritàriament passen tota la seva vida. Tenint en compte aquestes condicions, s’inclou en el grup de mamífers marins animals extremadament diversos, des d’un ós polar fins a un dofí.

Per poder viure en el medi aquàtic, aquests animals han adquirit nombroses adaptacions, que sovint estan lligades a tres habilitats: la natació (tenen les extremitats modificades o fins i tot transformades en aletes), la respiració (posseeixen adaptacions fisiològiques i metabòliques per facilitar la respiració i augmentar la capacitat d’apnea) i la regulació de la temperatura corporal (han desenvolupat denses capes de greix i han modificat el seu sistema circulatori per minimitzar la pèrdua de temperatura).

Segons la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (UICN), una quarta part dels mamífers marins estan amenaçats: la captura involuntària, la contaminació química i acústica i la disminució de les espècies presa són les principals causes de regressió de les poblacions d’aquest heterogeni grup d’animals.