Una gestió transparent

La transparència, la rendició de comptes i la confiança dels col·laboradors, les administracions i la ciutadania són pilars fonamentals per a la Fundació per a la Conservació i Recuperació d’Animals Marins – CRAM.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS

Descarrega’t la nostra memòria d’activitats on podràs consultar a què hem dedicat els nostres esforços per dur a terme la nostra missió.

AUDITORIA EXTERNA

La nostra entitat té els comptes econòmics auditats cada any per una empresa independent externa.

ESTATUTS

La Fundació CRAM es va constituir legalment l’any 1996. Consulta l’escriptura de constitució.