PROJECTES EN CURS

Projecte per a la protecció de nius i cries de tortuga babaua al Mediterrani occidental

La Fundació CRAM participa en un projecte científic multidisciplinari que pretén estudiar les nidificacions de tortuga babaua al Mediterrani occidental, en el marc d’una gestió coordinada entre comunitats autònomes i diferents agents implicats, amb l’objectiu de protegir a l’espècie i proposar mesures d’adequades que afavoreixin la seva preservació present i futura.

Projecte per la creació d’un protocol comú per a la gestió dels programes de Head-Starting

La Fundació CRAM lidera un projecte coordinat per CT BETA de la Universitat de Vic que té com a objectiu principal crear un protocol comú per a la gestió dels programes de Head-Starting, sobre cria temporal en captivitat de nounats de tortuga marina, que acullen exemplars procedents de la costa catalana durant la temporada 2021. Aquest projecte s’emmarca en el programa Santander for the Seas de Fundación Banco Santander.

Sensibilització pesquera i recuperació de tortugues marines a la provincia de Tarragona

El projecte té com a objectius sensibilitzar i implicar al sector pesquer d’arrossegament de la zona del delta de l’Ebre, de les Costes del Tarragonès i del litoral meridional tarragoní com a Lloc d’Interès Comunitari per minimitzar l’impacte que la pesca accidental té sobre les tortugues marines, recuperar i reintroduïr-les en el seu medi natural les tortugues marines capturades incidentalment per les embarcacions participants en aquesta iniciativa, i crear nuclis de voluntaris formats i coordinats que donin suport a l’operatiu de rescat dels especialistes del CRAM per garantir una actuació immediata i eficaç que afavoreixi les possibilitats de supervivència dels animals capturats.

Programa d’enriquiment ambiental amb tortugues marines.

L’enriquiment ambiental és una sèrie de tècniques i mètodes que mitjançant la introducció de diferents estímuls, aconsegueixen augmentar el comportament natural, reduir els comportaments anòmals aconseguint incrementar el benestar animal. El CRAM realitza aquest programa d’enriquiment ambiental principalment amb els animals residents del centre.

Projecte per conèixer l’estat de contaminació marina amb la tortuga marina com a bioindicador.

La Fundació CRAM participa en un projecte que té com a objectiu conèixer l’estat de contaminació del mar Mediterrani i l’afectació sobre les diferents espècies que l’habiten a partir de les femtes de tortuga marina com a bioindicador.

Formació i suport municipal en matèria de biodiversitat marina.

La Diputació de Tarragona dona suport a la Fundació CRAM a través d’una subvenció per al desenvolupament d’activitats relacionades amb la conservació del medi marí i la sensibilització de la ciutadania.