PROJECTES EN CURS

Projecte per a la protecció de nius i cries de tortuga babaua al Mediterrani occidental

La Fundació CRAM participa en un projecte científic multidisciplinari que pretén estudiar les nidificacions de tortuga babaua al Mediterrani occidental, en el marc d’una gestió coordinada entre comunitats autònomes i diferents agents implicats, amb l’objectiu de protegir a l’espècie i proposar mesures d’adequades que afavoreixin la seva preservació present i futura.

Sensibilització pesquera i recuperació de tortugues marines a la provincia de Tarragona

El projecte té com a objectius sensibilitzar i implicar al sector pesquer d’arrossegament de la zona del delta de l’Ebre, de les Costes del Tarragonès i del litoral meridional tarragoní com a Lloc d’Interès Comunitari per minimitzar l’impacte que la pesca accidental té sobre les tortugues marines, recuperar i reintroduïr-les en el seu medi natural les tortugues marines capturades incidentalment per les embarcacions participants en aquesta iniciativa, i crear nuclis de voluntaris formats i coordinats que donin suport a l’operatiu de rescat dels especialistes del CRAM per garantir una actuació immediata i eficaç que afavoreixi les possibilitats de supervivència dels animals capturats.

Campanya oceanogràfica per a l’estudi de la població planctònica i presència de microplàstics a la Zona d’Especial Conservació del Maresme.

L’objectiu de la campanya és estudiar la presència de població planctònica a la Zona d’Especial Conservació (ZEC) de les Costes del Maresme, fet que determinaria la importància biològica de l’àrea i permetria tenir més dades per avaluar la necessitat d’elevar el grau de protecció d’aquesta zona. Paral·lelament, el projecte es complementa amb l’estudi d’una de les principals amenaces que pateix el medi marí, la presència de microplàstics, per tal de conèixer l’estat de contaminació d’aquesta zona i evidenciar la necessitat de pal·liar els efectes regressius que provoquen en la biodiversitat marina.

Programa d’enriquiment ambiental amb tortugues marines.

L’enriquiment ambiental és una sèrie de tècniques i mètodes que mitjançant la introducció de diferents estímuls, aconsegueixen augmentar el comportament natural, reduir els comportaments anòmals aconseguint incrementar el benestar animal. El CRAM realitza aquest programa d’enriquiment ambiental principalment amb els animals residents del centre.

Projecte per conèixer l’estat de contaminació marina amb la tortuga marina com a bioindicador.

La Fundació CRAM participa en un projecte que té com a objectiu conèixer l’estat de contaminació del mar Mediterrani i l’afectació sobre les diferents espècies que l’habiten a partir de les femtes de tortuga marina com a bioindicador.

Formació i suport municipal en matèria de biodiversitat marina.

La Diputació de Tarragona dona suport a la Fundació CRAM a través d’una subvenció per al desenvolupament d’activitats relacionades amb la conservació del medi marí i la sensibilització de la ciutadania