PROJECTES EN CURS

Projecte per a la protecció de nius i cries de tortuga babaua al Mediterrani occidental

La Fundació CRAM participa en un projecte científic multidisciplinari que pretén estudiar les nidificacions de tortuga babaua al Mediterrani occidental, en el marc d’una gestió coordinada entre comunitats autònomes i diferents agents implicats, amb l’objectiu de protegir a l’espècie i proposar mesures d’adequades que afavoreixin la seva preservació present i futura.

Programa de Head-Starting de cries de tortuga babaua

La Fundació CRAM La Fundació CRAM duu a terme el programa de Head-Starting, una tècnica de conservació que consisteix en la cria temporal en captivitat de nounats de tortuga marina amb l’objectiu d’augmentar la seva supervivència durant el seu primer any en reintroduir-los en el medi natural quan arriben a un pes i mida que redueixi el ventall de depredadors naturals de l’espècie, així com l’estudi d’aquest període del cicle biològic.

Sensibilització pesquera i recuperació de tortugues marines a la provincia de Tarragona

El projecte té com a objectius sensibilitzar i implicar al sector pesquer d’arrossegament de la zona del delta de l’Ebre, de les Costes del Tarragonès i del litoral meridional tarragoní com a Lloc d’Interès Comunitari per minimitzar l’impacte que la pesca accidental té sobre les tortugues marines, recuperar i reintroduïr-les en el seu medi natural les tortugues marines capturades incidentalment per les embarcacions participants en aquesta iniciativa, i crear nuclis de voluntaris formats i coordinats que donin suport a l’operatiu de rescat dels especialistes del CRAM per garantir una actuació immediata i eficaç que afavoreixi les possibilitats de supervivència dels animals capturats.

Talla per elles: desenvolupament de solucions innovadores per a promoure la pesca sostenible

La Fundació CRAM, gràcies a la col·laboració de Caixabank, portarà a terme el porjecte “Talla per elles” que té com a objectiu principal sensibilitzar, involucrar i capacitar al sector pesquer de palangre de Catalunya per a reduir l’impacte de la pesca accidental amb tortugues marines. A més, comptarà amb una nova i innovadora versió de les perxes talla-sedals, que van ser distribuïdes en el 2012 a 35 confraries de la costa espanyola, per a continuar minimitzant els efectes de la pesca en aquests animals tan vulnerable a l’acció humana.

Projecte per conèixer l’estat de contaminació marina amb la tortuga marina com a bioindicador.

La Fundació CRAM participa en un projecte que té com a objectiu conèixer l’estat de contaminació del mar Mediterrani i l’afectació sobre les diferents espècies que l’habiten a partir de les femtes de tortuga marina com a bioindicador.

Programa d’enriquiment ambiental amb tortugues marines.

L’enriquiment ambiental és una sèrie de tècniques i mètodes que mitjançant la introducció de diferents estímuls, aconsegueixen augmentar el comportament natural, reduir els comportaments anòmals aconseguint incrementar el benestar animal. El CRAM realitza aquest programa d’enriquiment ambiental principalment amb els animals residents del centre.

Actuem per a la conservació de la biodiversitat des del centre educatiu

Del 2023 al 2025 realitzarem un nou projecte educatiu basat en la metodologia d’aprenentatge i servei amb el nom “Actuem per a la conservació de la biodiversitat des del centre educatiu” gràcies al suport del departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

Formació i suport municipal en matèria de biodiversitat marina.

La Diputació de Tarragona dona suport a la Fundació CRAM a través d’una subvenció per al desenvolupament d’activitats relacionades amb la conservació del medi marí i la sensibilització de la ciutadania.