GESTIÓ D’ESDEVENIMENTS AMB FAUNA MARINA

SERVEIS PER A MUNICIPIS

La Fundació CRAM treballa en el rescat i assistència de fauna marina amenaçada des de 1.994, a instancies de la Generalitat de Catalunya. Durant els més de 25 anys realitzant aquest servei per a la conservació del nostre patrimoni natural, les diferents actuacions realitzades han posat de manifest la necessitat de facilitar uns protocols basics d’actuació a tot el personal municipal que treballa a la vora del mar per tal de sumar sinergies entre tots els agents implicats i actuar amb el major rigor i professionalitat per a la conservació del nostre mar.

Paral·lelament, en els últims anys s’han enregistrat casos d’intents i de postes d’ous de tortuga babaua (Caretta, caretta) a les nostres platges, fet que mereix una atenció molt especial ja que es tracta d’una espècie protegida i ens trobem davant d’un fet inèdit al Mediterrani occidental. Estudis científics recents apunten que, degut al canvi climàtic i el consegüent augment progressiu de les temperatures, els casos de nidificació de tortugues marines a Catalunya podrien augmentar en els pròxims anys. Per tot això, és fonamental facilitar la informació i les eines necessàries als ajuntaments per actuar adequadament davant de presència d’espècies protegides a les platges del municipi.

QUÈ OFERIM

Les sessions formatives en protocols d’actuació amb fauna marina en clau municipal tenen l’objectiu de dotar al personal municipal relacionat amb platges dels coneixements bàsics per actuar correctament en cas d’albirament o troballa d’espècies marines amenaçades a la platja del municipi.

El personal objecte d’aquesta formació són els tècnics municipals de medi ambient i turisme dels municipis, la policia local, protecció civil, brigades de neteja, salvament de platges i altres grups d’interès del municipi implicats a platges.

Les jornades formatives són de caràcter teorico-pràctic, amb un màxim de 25 participants per jornada. Aquestes s’organitzaran a les instal·lacions del Centre de Recuperació d’Animals Marins de la Fundació CRAM, o a altres instal·lacions que es determinin segons demanda.

En cas d’organitzar les jornades formatives al CRAM, aquestes tindran una durada de 4 hores aproximadament, en les que s’inclourà una visita a les instal·lacions del Centre de Recuperació d’Animals Marins.

En cas d’organitzar les jornades formatives a qualsevol altre espai, aquestes tindran una durada de 3 hores aproximadament, i els formadors de la Fundació CRAM es desplaçaran a l’espai determinat per realitzar la formació. En aquest cas, és imprescindible que l’espai disposi d’un equip de projecció.

MUNTATGE PERIMETRAL D’UNA ESTRUCTURA DE PROTECCIÓ PER A LA INCUBACIÓ I CUSTÒDIA D’UN NIU DE TORTUGA MARINA

Una vegada detectat un niu de tortuga marina és de vital importància procurar un perímetre de protecció bàsic per tal de custodiar-lo durant tot el procés d’incubació fins a l’eclosió dels ous i l’emergència de les cries. Aquest procés sol durar entre 45 i 60 dies, i el muntatge d’una estació d’incubació resulta una eina indispensable per a la seva protecció.

Des de la Fundació CRAM oferim el transport, el muntatge i/o l’assessorament per tal de disposar d’una estació d’incubació a la platja que permeti una custòdia integral del niu.

FORMACIÓ EN ACCIONS DE PROTECCIÓ DE LES NIDIFICACIONS DE TORTUGA MARINA

En el moment en que una tortuga marina ha decidit posar els ous en una platja urbana, s’inicia tot un protocol de protecció del niu vehiculat a través de les administracions competents, tècnics especialitzats i especialistes de la Fundació CRAM.

D’entre totes les accions, la custòdia del niu per part del voluntariat és una eina de sensibilització i participació ciutadana molt important que cal tenir present durant tot el procés d’incubació, que sol durar entre 45 i 60 dies.

Des de la Fundació CRAM oferim una formació completa al voluntariat local de la zona on s’ha produït la posta per tal d’informar, formar i capacitar al personal voluntari per desenvolupar una custòdia del niu qualitat.

ACCIONS EDUCATIVES I DE SENSBILITZACIÓ A LA MATEIXA PLATJA

Les accions educatives i de sensibilització són de vital importància per a la cura i conservació del medi marí.

Quan succeeixen esdeveniments relacionats amb fauna marina a platges urbanes, com és el cas de les nidificacions de tortuga marina, ens trobem davant d’un moment extraordinari per dur a terme activitats educatives que permetin augmentar la consciència ciutadana envers la protecció de la biodiversitat.

  • Hem trobat un niu de tortugues (per a famílies amb nens entre 5 i 12 anys): A partir d’una situació real, la descoberta d’un rastre de tortuga marina a la platja, les famílies hauran de treballar conjuntament per saber quins passos seguir en aquest cas. Tots els participants tindran un rol i una tasca a fer. Entre tots descobrirem la importància de la nostra actuació com a ciutadans i com estan les tortugues marines al mar Mediterrani.
  • Emergència, un niu de tortuga a la platja (per a grups d’adults): Una tortuga marina ha sortit a pondre ous a la platja. La platja està plena de gent i aquests ous estan en perill, disposem de 60 minuts per a salvar-los, ens ajudes? En aquest joc de rol simularem que s’ha trobat un niu de tortuga marina a la platja i hem de salvar els ous. El repte és aconseguir moure els ous, intactes, tal i com ho faria un grup d’experts en un temps limitat. L’activitat també servirà per aprendre sobre l’estat de conservació de les tortugues marines al Mediterrani, la seva biologia, importància ecològica i les amenaces que pateixen.
  • Com es rescata una tortuga marina? (per a famílies amb nens a partir de 5 anys): Com podem ajudar les tortugues marines? Què s’ha de fer si en trobem una a la platja? Quins són els passos per rescatar-la i curar-la? Tota la família participarà en el rescat d’una tortuga marina, des que la trobem fins que aconsegueix tornar al mar. Aprendrem com ajudar-la i què és el que realment podem fer si en trobem una. Voleu convertir-vos en voluntaris i veterinaris del CRAM per un dia?
  • Salvem al dofí Ulisses (per a famílies amb nens entre 3 i 5 anys): El dofí Ulisses és un dofí que viu al mar mediterrani. Està malalt i ha perdut el seu grup… ens necessita! Gràcies a l’ajuda de tota la família intentarem tornar el dofí Ulisses al mar, aprendrem com són els dofins, quins problemes tenen i què podem fer nosaltres per fer que el mar estigui millor!

I COM A PROTOCOL D’ACTUACIÓ BÀSIC, RECORDEU:

MÉS INFORMACIÓ I SOL·LICITUD DE PRESSUPOST