GESTIÓ D’ESDEVENIMENTS AMB FAUNA MARINA

SERVEIS PER A MUNICIPIS

La Fundació CRAM treballa en el rescat i assistència de fauna marina amenaçada des de 1.994, a instancies de la Generalitat de Catalunya. Durant els més de 25 anys realitzant aquest servei per a la conservació del nostre patrimoni natural, les diferents actuacions realitzades han posat de manifest la necessitat de facilitar uns protocols basics d’actuació a tot el personal municipal que treballa a la vora del mar per tal de sumar sinergies entre tots els agents implicats i actuar amb el major rigor i professionalitat per a la conservació del nostre mar.

Paral·lelament, en els últims anys s’han enregistrat casos d’intents i de postes d’ous de tortuga babaua (Caretta, caretta) a les nostres platges, fet que mereix una atenció molt especial ja que es tracta d’una espècie protegida i ens trobem davant d’un fet inèdit al Mediterrani occidental. Estudis científics recents apunten que, degut al canvi climàtic i el consegüent augment progressiu de les temperatures, els casos de nidificació de tortugues marines a Catalunya podrien augmentar en els pròxims anys. Per tot això, és fonamental facilitar la informació i les eines necessàries als ajuntaments per actuar adequadament davant de presència d’espècies protegides a les platges del municipi.

QUÈ OFERIM

I COM A PROTOCOL D’ACTUACIÓ BÀSIC, RECORDEU:

MÉS INFORMACIÓ I SOL·LICITUD DE PRESSUPOST