AUS MARINES

Les aus marines agrupen espècies de famílies molt diverses que comparteixen un mateix territori, el mar i el litoral. Són aus que passen la major part de la seva vida (sovint més del 90 %) en el medi marí; tot i això,  estan estretament lligades a la terra, lloc on es reuneixen per criar, generalment en colònies que poden acollir diversos milers de parelles.

Les aus marines posseeixen adaptacions especials per poder sobreviure en el medi aquàtic, tals com la seva dieta, basada principalment en animals aquàtics (peixos, invertebrats, plàncton…) o el seu cos, adaptat al busseig (plomes hidròfobes, capacitat d’apnea, fisonomia apta per a la natació…).

Avui dia, les aus marines són considerades el grup d’aus més amenaçat del planeta. Segons la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (UICN), el 28% de les espècies d’aus marines es troben amenaçades, i un altre 10% de les espècies estan catalogades com a “Quasi amenaçades”. La pesca accidental, la contaminació o la construcció d’infraestructures als mars i al litoral són les principals causes de regressió d’aquestes singulars espècies d’aus.