PEIXOS

Incloem al grup dels peixos tots aquells animals aquàtics vertebrats, que respiren per brànquies i que generalment tenen aletes i el cos recobert d’escames. La diversitat de peixos és molt elevada i normalment les seves característiques estan vinculades al lloc on viuen. Els peixos mediterranis més coneguts són allargats, hidrodinàmics i els trobem a mar obert, com la sardina o la tonyina; però també hi ha peixos plans que viuen sobre el sediment, com el llenguado; peixos allargats que viuen en forats, com la morena, i fins i tot peixos amb formes tan originals com la del cavallet de mar.

Entre els peixos amb mandíbules (els més coneguts) hi trobem dos subgrups: el dels peixos amb esquelet de cartílag (cartilaginosos), que integren taurons, rajades i quimeres; i el dels peixos amb esquelet d’os (ossis), que corresponen a la majoria d’espècies comercials.

L’excessiva explotació de determinades espècies de peixos (sobrepesca) n’ha perjudicat considerablement la població i encara que el control sobre la pesca comprengui mesures tan diverses com les vedes, les talles mínimes, les quotes de captura o l’existència d’espais en què la pesca està prohibida, la problemàtica persisteix. En alguns casos no hi ha lleis o són molt millorables, mentre que en altres, l’elevat valor econòmic del comerç de determinades espècies fa que, tot i  que hi hagi una normativa reguladora, les lleis s’infringeixin.