GORGÒNIA BLANCA

TAXONOMIA

  • Nom científic: Eunicella singularis
  • ClasSe: Antozoa
  • Ordre: Alcyonacea
  • Família: Gorgoniidae

Noms comuns

Gorgonia blanca (castellà), gorgonia branca (gallec), white gorgonian (anglès) i gorgone blanche (francès).

ESTAT DE CONSERVACIÓ

  • Catalogada per la UICN: No catalogada
  • Catalogada per el CITES: Sense estatus especial
  • Catàleg espanyol d’espècies amenaçades: No catalogada com a espècie amenaçada

DISTRIBUCIÓ I HÀBITAT

La gorgònia blanca es troba fixada a substrats durs poc il·luminats, generalment entre els 10 i els 30 metres de fondària, tot i que s’han localitzat individus a profunditats superiors als 50 metres. Es troben gorgònies blanques al mar Mediterrani i l’oceà Atlàntic nord-oriental.

BIOLOGIA

Descripció

Les gorgònies són colònies de pòlips d’una mateixa espècie que formen una estructura característica. La gorgònia blanca es caracteritza per la seva coloració blanca o rosada, generalment les branques creixen en forma de ventall formant ramificacions que poden assolir els 70 cm d’altura. Els pòlips són de color blanc o verdós, ja que ocasionalment tenen algues simbiòtiques (zooxantel·les) al seu interior.

Alimentació

De la mateixa manera que en la gran majoria de les gorgònies, la gorgònia blanca té una alimentació passiva. La colònia sol créixer perpendicularment als corrents, de tal manera que, amb ajuda dels pòlips, els aprofita per capturar els organismes planctònics que aquests arrosseguen.

La presència d’algues simbionts als teixits de la gorgònia aporta aliment complementari a la colònia.

Reproducció

El cicle de vida d’Eunicella singularis es caracteritza per tenir una fase adulta bentònica (l’individu que coneixem), i una fase larvària planctònica (utilitzada per a la dispersió de l’espècie).

El creixement de la gorgònia es produeix per reproducció asexual dels pòlips, els quals es divideixen longitudinalment per formar un pòlip nou.

Les colònies de pòlips (gorgònies) tenen sexes separats i per a la reproducció sexual alliberen les cèl·lules reproductores masculines (gàmetes) a l’exterior. Els gàmetes masculins es dirigeixen fins a l’interior dels pòlips de les colònies femenines, lloc on es produeix la fecundació interna. Fruit d’aquesta fecundació naixerà una larva (plàntula) que es deixarà portar pels corrents fins a trobar un lloc adequat on fixar-se al substrat, realitzar una metamorfosis i començar la formació d’una nova colònia (gorgònia) que creixerà de forma asexual.

IMATGES