Des de l’Àrea d’Educació i Formació de la Fundació CRAM s’ha organitzat un curs de formació per a docents de primària i de secundària, en el marc del projecte “Escoles i Instituts per a la conservació del medi marí”, amb el suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

El curs ha consistit en 4 sessions teòriques i pràctiques (treballs de camps, anàlisi de casos) en format virtual sincrònic, amb dues vessants una biològica i una pedagògica; 2 sessions presencials al CRAM per aprendre a fer estudis de camp i compartir el desenvolupament dels projectes; i, 2 sessions d’assessorament personalitzat en línia, amb els docents, per acompanyar-los amb el disseny del seu projecte.

Com a suport del curs els docents han rebut un material específic que és la “Guia d’assessorament per a docents”. En el què troben informació específica sobre la biodiversitat al mar mediterrani i orientacions per desenvolupar un projecte competencial amb l’alumnat.

El curs s’ha ofert principalment a docents de Castelldefels i de Mataró i ha comptat amb el suport dels Centres de Recursos Pedagògics de cadascun d’aquests municipis.

Han participat un total de 45 docents de primària i secundària, que han valorat molt positivament l’acció formativa.