LA CONTAMINACIÓ AL MEDITERRANI

ESO, Batxillerat i Cicles Formatius

VISITA GUIADA I TALLER PER OBTENIR DADES SOBRE LA CONTAMINACIÓ A LA PLATJA I INTERPRETAR-LES.

Quin és l’abast de la contaminació per residus a la nostra platja? Quines repercussions té en la fauna marina? Com es fa un estudi de camp sobre la contaminació al nostre litoral?
Durant aquesta activitat l’alumnat haurà de realitzar un treball científic a partir d’un estudi de camp. Es farà una presentació de la problemàtica, a continuació l’alumnat es desplaçarà a la platja on es realitzarà un mostreig amb l’objectiu de definir on i quins residus s’acumulen a la sorra i s’extrapolaran els valors a tot el litoral català. L’activitat conclourà amb una reflexió sobre l’impacte ed la contaminació en la vida marina i les actuacions que es fan i es poden fer, per minimitzar aquests efectes.

 • Quantificar la importància de la contaminació per residus sobre el litoral tot reforçant la metodologia científica en el treball de camp.
 • Identificar els principals agents contaminants del medi marí i el seu origen.
 • Analitzar les causes i les conseqüències de la contaminació al medi marí.
 • Reflexionar sobre les actuacions que podem fer com a ciutadans, per a la conservació del medi marí.

Els continguts de l’activitat estan vinculats a continguts curriculars de les assignatures específiques per a cada etapa, segons s’indica:

 • ESO: Biologia; Cultura científica.
 • Batxillerat: Ciències de la Terra i del Medi Ambient; Tecnologia industrial.

Es reforçarà el treball d’investigació a partir del treball de camp; i, la relació ecosistemes i activitat humana.

Pel que fa a CC.FF es treballen continguts curriculars relacionats amb temàtiques com:

 • La conservació del medi marí; les activitats martítima pesqueres; l’atenció clínica i veterinària dels animals i l’educació medioambiental.
 • Durada: 2h
 • Capacitat: Grup classe (25-30 alumnes per grup)
 • Preu: 250 €/grup de 25 alumnes (10,2 € alumne addicional fins a 30).

Activitat amb Segell de Qualitat del Consell d’Innovació Pedagògica.

RECURSOS DIDÀCTICS

 • Guia didàctica de les activitats: trobareu la informació per treballar continguts de l’activitat que reserveu. Us l’enviarem quan formalitzeu la reserva.
 • Web del CRAM: podeu consultar notícies, catàleg d’espècies, cursos, programes d’activitats familiars i moltes informacions més.
 • L’escola apadrina una tortuga: si voleu col·laborar amb la tasca del CRAM, podeu apadrinar una tortuga. Demaneu-ne informació.
 • Servei comunitari: col·laborem amb experiències de servei comunitari d’acord amb l’escola. Contacteu amb nosaltres.
 • Jornades per al professorat: durant el curs escolar organitzem jornades específiques per al professorat per a què pugueu venir a conèixer el CRAM i el programa d’activitats escolars. Informació aquí.
 • Formació al professorat: cursos de formació docent durant el curs. Demaneu informació.
 • Treballem junts: si esteu treballant per projectes, feu un treball específic sobre la conservació del medi marí, o voleu fer un projecte en xarxa, podeu contactar amb nosaltres.

RESERVES E INFORMACIÓ

És imprescindible realitzar la reserva amb antelació. Si esteu treballant per projectes a les vostres aules, feu un treball específic sobre continguts vinculats al CRAM o bé, si voleu que durant la visita reforcem alguns continguts al vostre alumnat, podeu contactar amb nosaltres.