TALLER: MICROPLÀSTICS AL MEDITERRANI

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

VISITA GUIADA I TALLER PER OBTENIR DADES SOBRE L’IMPACTE DELS MICROPLÀSTICS A LA PLATJA I INTERPRETAR-LES

Quin és l’abast de la contaminació per microplàstics a la nostra platja? Quines repercussions tenen en la fauna marina? Com es fa un estudi de camp sobre la contaminació per microplàsticsal nostrelitoral?

Durant aquest taller l’alumnat haurà de realitzar un treball científic a partir d’un estudi de camp.Es farà una presentació de la problemàtica, a continuació l’alumnat es desplaçarà a la platja on es realitzarà unmostreig amb l’objectiu de definir on i quins microplàstics s’acumulen a la sorra i, es retornarà a l’aula on es posaran en comú els resultats obtinguts i s’extrapolaran els valors a tot el litoral català. L’activitat conclourà amb una reflexió sobre l’impacte que la contaminació per residus plàstics té en la vidamarina i les actuacions que es fan i es poden fer, perminimitzar aquests efectes. L’activitat contínua amb la visita a les instal·lacions del CRAM.

 • Quantificar la importància de la contaminació per microplàstics sobre el litoral tot reforçant la metodologia científica en el treball de camp.
 • Identificar l’origen i les principals tipologies de microplàstics que ens podem trobaren les zones costaneres.
 • Analitzar les causes i les conseqüències de la contaminació al medi marí, concretament la contaminació per residus plàstics.
 • Reflexionar sobre les actuacions que podem fer com a ciutadans, per a la conservació del medi marí.
Els continguts de l’activitat estan vinculats, sobretot a continguts curriculars de les
assignaturesespecífiquespera cada etapa,segonss’indica:

 • Batxillerat: Ciències de la Terra i del Medi Ambient; Tecnologia industrial; Biologia.
 • CC.FF: Es treballen continguts curriculars relacionats amb temàtiques com: La conservació del medi marí; Les activitats marítima pesqueres; L’atenció clínica i veterinària dels animals i l’educaci ómediambiental.
 • Durada: 2h
 • Capacitat: Grup classe (25-30 alumnes per grup)
 • Preu: 250 €/grup de 25 alumnes (10,20 € alumne addicional fins a 30).

Activitat amb Segell de QUalitat del Consell d’Innovació Pedagògica.

RECURSOS DIDÀCTICS

 • Guia didàctica de les activitats: trobareu la informació per treballar continguts de l’activitat que reserveu. Us l’enviarem quan formalitzeu la reserva.
 • Web del CRAM: podeu consultar notícies, catàleg d’espècies, cursos, programes d’activitats familiars i moltes informacions més.
 • L’escola apadrina una tortuga: si voleu col·laborar amb la tasca del CRAM, podeu apadrinar una tortuga. Demaneu-ne informació.
 • Servei comunitari: col·laborem amb experiències de servei comunitari d’acord amb l’escola. Contacteu amb nosaltres.
 • Jornades per al professorat: durant el curs escolar organitzem jornades específiques per al professorat per a què pugueu venir a conèixer el CRAM i el programa d’activitats escolars. Informació aquí.
 • Formació al professorat: cursos de formació docent durant el curs. Demaneu informació.
 • Treballem junts: si esteu treballant per projectes, feu un treball específic sobre la conservació del medi marí, o voleu fer un projecte en xarxa, podeu contactar amb nosaltres.

RESERVES E INFORMACIÓ

És imprescindible realitzar la reserva amb antelació. Si esteu treballant per projectes a les vostres aules, feu un treball específic sobre continguts vinculats al CRAM o bé, si voleu que durant la visita reforcem alguns continguts al vostre alumnat, podeu contactar amb nosaltres.