TALLER: LA PESCA MUNDIAL DE TAURONS

SECUNDÀRIA: 2º CICLE D’ESO

VISITA GUIADA Y TALLER PARA CONOCER LA PROBLEMÁTICA DE LA PESCA DE TIBURONES

Quines són les principals raons per a la sobrepesca dels taurons? Com es pesquen i a on? Quins són els països que fan més captures de taurons? Com es regula la seva pesca?

A través de la visita guiada a l’exposició “A favor dels Taurons, un Mar d’Esperança” i d’un taller, l’alumnat podrà donar resposta en aquestes preguntes, a partir d’un estudi sobre la pesca dels taurons en tot el món. Analitzaran dades, identificaran espècies i construiran entre tots un mapa que visualitzarà per on té lloc la pesca dels taurons i quines flotes ho realitzen. A partir de tota la informació elaboraran unes conclusions que els hi permetrà comprendre la problemàtica de la pesca mundial dels taurons.

 • Conèixer les principals amenaces per a la conservació de les poblacions de taurons.
 • Analitzar dades per interpretar les repercussions mediambientals de la pesca de taurons.
 • Reflexionar sobre les possibles solucions per a la protecció dels taurons.

Els continguts de l’activitat estan vinculats a continguts curriculars de les assignatures específiques per a cada etapa, segons s’indica:

 • ESO:
  • Biologia
  • Cultura científica
 • Durada: 2h
 • Capacitat: Grup classe (25-30 alumnes per grup)
 • Preu: 250 €/grup de 25 alumnes (10,2 € alumne addicional fins a 30).

Activitat amb Segell de Qualitat del Consell d’Innovació Pedagògica.

RECURSOS DIDÀCTICS

 • Guia didàctica de les activitats: trobareu la informació per treballar continguts de l’activitat que reserveu. Us l’enviarem quan formalitzeu la reserva.
 • Web del CRAM: podeu consultar notícies, catàleg d’espècies, cursos, programes d’activitats familiars i moltes informacions més.
 • L’escola apadrina una tortuga: si voleu col·laborar amb la tasca del CRAM, podeu apadrinar una tortuga. Demaneu-ne informació.
 • Servei comunitari: col·laborem amb experiències de servei comunitari d’acord amb l’escola. Contacteu amb nosaltres.
 • Jornades per al professorat: durant el curs escolar organitzem jornades específiques per al professorat per a què pugueu venir a conèixer el CRAM i el programa d’activitats escolars. Informació aquí.
 • Formació al professorat: cursos de formació docent durant el curs. Demaneu informació.
 • Treballem junts: si esteu treballant per projectes, feu un treball específic sobre la conservació del medi marí, o voleu fer un projecte en xarxa, podeu contactar amb nosaltres.

RESERVES E INFORMACIÓ

És imprescindible realitzar la reserva amb antelació. Si esteu treballant per projectes a les vostres aules, feu un treball específic sobre continguts vinculats al CRAM o bé, si voleu que durant la visita reforcem alguns continguts al vostre alumnat, podeu contactar amb nosaltres.