TALLER: L’AVENTURA DE SER TORTUGA MARINA

PRIMÀRIA: CICLE MITJÀ I SUPERIOR

VISITA GUIADA I TALLER PER CONÈIXER EL MÓN DE LES TORTUGES MARINES

En aquesta activitat, l’alumnat coneixerà la diversitat de tortugues marines del mar Mediterrani. Debatran en petits grups com viuen aquests animals, com són i com es reprodueixen. També descobriran quines amenaces pateixen a partir de l’observació, manipulació de materials i de l’anàlisi de possibles casos reals. Reflexionaran el perquè d’aquestes amenaces i les possibles solucions que hi poden haver i sobretot, pensaran què hi poden fer cadascú d’ells.
A més, amb la visita guiada al Centre, podran conèixer aquests animals de primera mà, entendran l’acció que fa el CRAM en el seu salvament i recuperació i escoltaran les històries dels pacients.

 • Conèixer el món de les tortugues marines com a éssers vius i en relació amb el medi.
 • Observar directament com es comporten les tortugues marines al CRAM.
 • Reflexionar sobre les actuacions que podem fer, com a ciutadans, per a la conservació del medi marí.

L’activitat contribueix a desenvolupar les competències bàsiques dels alumnes , sobretot, a través de continguts de l’àrea de Coneixement del medi natural i de l’àrea de coneixement del medi social i cultural.

Concretament en continguts dels blocs:

 • Iniciació a l’activitat científica
 • El món dels éssers vius
 • El món que ens envolta

i també, de l’Àrea d’educació en valors socials i cívics:

 • Aprendre a ser ciutadans responsables en un món global
 • Durada: 2h
 • Capacitat: Grup classe (25-30 alumnes per grup)
 • Preu: 250 €/grup de 25 alumnes (10,2 € alumne addicional fins a 30).

Activitat amb Segell de Qualitat del Consell d’Innovació Pedagògica.

RECURSOS DIDÀCTICS

 • Guia didàctica de les activitats: trobareu la informació per treballar continguts de l’activitat que reserveu. Us l’enviarem quan formalitzeu la reserva.
 • Web del CRAM: podeu consultar notícies, catàleg d’espècies, cursos, programes d’activitats familiars i moltes informacions més.
 • L’escola apadrina una tortuga: si voleu col·laborar amb la tasca del CRAM, podeu apadrinar una tortuga. Demaneu-ne informació.
 • Servei comunitari: col·laborem amb experiències de servei comunitari d’acord amb l’escola. Contacteu amb nosaltres.
 • Jornades per al professorat: durant el curs escolar organitzem jornades específiques per al professorat per a què pugueu venir a conèixer el CRAM i el programa d’activitats escolars. Informació aquí.
 • Formació al professorat: cursos de formació docent durant el curs. Demaneu informació.
 • Treballem junts: si esteu treballant per projectes, feu un treball específic sobre la conservació del medi marí, o voleu fer un projecte en xarxa, podeu contactar amb nosaltres.

RESERVES E INFORMACIÓ

És imprescindible realitzar la reserva amb antelació. Si esteu treballant per projectes a les vostres aules, feu un treball específic sobre continguts vinculats al CRAM o bé, si voleu que durant la visita reforcem alguns continguts al vostre alumnat, podeu contactar amb nosaltres.