TALLER: COMPRA DE MANERA SOSTENIBLE!

PRIMÀRIA: CICLE MITJÀ

VISITA GUIADA I TALLER PER ANALITZAR ELS AVANTATGES D’UNA PESCA I D’UNA COMPRA SOSTENIBLES

Com podem afavorir una consum responsable de peix? Com l’han pescat? Es pot pescar de tot? L’etiquetatge és correcte?

A partir d’un joc de simulació descobrirem en què ens hem de fixar a l’hora d’anar a comprar, analitzarem quines arts de pesca són sostenibles amb el medi, el tipus de captures (talles mínimes i espècies protegides) i l’etiquetatge incorrecte. Finalment reflexionarem sobre com fer una compra respectuosa amb el medi.
L’activitat també ens permetrà conèixer, a través de la vista a les instal·lacions, el compromís del CRAM per afavorir la pesca sostenible.

 • Conèixer les principals conseqüències de la pesca insostenible per a l’equilibri en la vida marina.
 • Analitzar diferents situacions de pesca i proposar mesures per afavorir una pesca i una compra sostenibles.
 • Desenvolupar el pensament crític per fer una bona compra al mercat tenint cura de la conservació del medi marí.

L’activitat contribueix a desenvolupar les competències bàsiques dels alumnes , sobretot, a través de continguts de l’àrea de Coneixement del medi natural, social i cultural.

L’entorn i la seva conservació:

 • Identificació i disseny d’actuacions responsables orientades a l’ús sostenible de l’entorn.

El món dels éssers vius:

 • Caracterització de la funció de reproducció a partir de l’observació d’animals i plantes.
 • Durada: 2h
 • Capacitat: Grup classe (25-30 alumnes per grup)
 • Preu: 245 €/grup de 25 alumnes (10 € alumne addicional fins a 30).

Activitat amb Segell de Qualitat del Consell d’Innovació Pedagògica.

RECURSOS DIDÀCTICS

 • Guia didàctica de les activitats: trobareu la informació per treballar continguts de l’activitat que reserveu. Us l’enviarem quan formalitzeu la reserva.
 • Web del CRAM: podeu consultar notícies, catàleg d’espècies, cursos, programes d’activitats familiars i moltes informacions més.
 • L’escola apadrina una tortuga: si voleu col·laborar amb la tasca del CRAM, podeu apadrinar una tortuga. Demaneu-ne informació.
 • Servei comunitari: col·laborem amb experiències de servei comunitari d’acord amb l’escola. Contacteu amb nosaltres.
 • Jornades per al professorat: durant el curs escolar organitzem jornades específiques per al professorat per a què pugueu venir a conèixer el CRAM i el programa d’activitats escolars. Informació aquí.
 • Formació al professorat: cursos de formació docent durant el curs. Demaneu informació.
 • Treballem junts: si esteu treballant per projectes, feu un treball específic sobre la conservació del medi marí, o voleu fer un projecte en xarxa, podeu contactar amb nosaltres.

RESERVES E INFORMACIÓ

És imprescindible realitzar la reserva amb antelació. Si esteu treballant per projectes a les vostres aules, feu un treball específic sobre continguts vinculats al CRAM o bé, si voleu que durant la visita reforcem alguns continguts al vostre alumnat, podeu contactar amb nosaltres.