BASES LEGALS CONCURS DE FOTOGRAFIA CRAM 2019

Concurs de fotografia dedicat a la denúncia de l’ús de plàstics. Amb algunes de les fotografies participants es realitzarà una exposició al CRAM per explicar l’ús excessiu de plàstics, on acaben, què provoquen i què podem fer per canviar-ho.

DATES DEL CONCURS

 • Per participar s’haurà d’emplenar el formulari específic del concurs que trobaràs a aquesta pàgina del 15 de febrer fins el 30 de setembre del 2019, tots dos inclosos.
 • El jurat valorarà les fotografies de l’1 al 8 d’octubre i s’anunciarà el guanyador a finals d’octubre, principis de novembre.

PREMIS

 • Primer premi: Apadrinament d’una tortuga resident del CRAM (1 any).
 • Segon premi: 1 visita guiada per a 2 persones.
 • Tercer premi: bossa de tela del CRAM

REQUISITS

 • Tamany de fotografia mínim 2048×1536.
 • La fotografia haurà de demostrar un cas real de contaminació per plàstics, ús excessiu de plàstic o un exemple d’acció pel canvi en l’ús del plàstic.
 • Les fotografies han de ser exemples reals, sense retocar i sense lletres incrustades.
 • Podran participar totes aquelles persones majors de 18 anys o aquelles entre 14 i 18 anys amb autorització signada dels seus pares o representant legal. Una vegada acceptades pel participant les condicions de protecció de dades, propietat intel·lectual i les precises per a la participació del Concurs de fotografia CRAM 2019.
 • Enviant la imatge assumeixes ser el propietari de la fotografia o bé disposes de les autoritzacions corresponents per poder realitzar la publicació, la comunicació pública i la reproducció.
 • Assumeixes que a les fotografies no surten menors sense el consentiment escrit previ per part dels pares o representats legals.
 • Assumeixes que en cas que a la fotografia o imatge apareguin cares o signes identificadors de terceres persones, comptes amb l’autorització d’aquesta persona per haver realitzat la captura d’imatge, i en aquest cas, haver informat prèviament que seria enviada al concurs de fotografia CRAM 2019 amb la corresponent acceptació legal que comporta.
 • Enviant la fotografia acceptes cedir els drets d’ús, comercialització i modificació de les imatges.
 • Assumeixes que en tot cas es tracta d’imatges que compleixen íntegrament amb la normativa de protecció de dades personals, propietat intel·lectual i industrial i drets d’honor, intimitat personal i familiar i pròpia imatge.
 • Asumes complir amb el Codi Ètic de la Societat Catalana de Fotògrafs de Natura.
 • Mantindràs els drets a seguir comercialitzant les teves fotografies i imatges, amb independència del mitjà, format, lloc o moment.
 • La fotografia enviada passarà a formar part de la base de dades d’AULACRAM (Consultores Formación y Evaluación SL) i de Fundació CRAM. Amb la possibilitat de ser consultable a la web del CRAM, xarxes socials, tríptics i altres mitjans per al mateix exercici d’informació i promoció, especificant l’autor de la fotografia.
 • En cas que el guanyador sigui menor d’edat, només se li farà lliurament del premi si el pare, la mare o el tutor legal dóna el consentiment exprés i signa el corresponent document d’acceptació del premi.

GUANYADORS I EXPOSICIÓ

 • S’informarà a tots els participants per correu electrònic dels 3 guanyadors del concurs.
 • Tots els concursants rebran per correu electrònic la invitació per al lliurament de premis.

RECOLLIDA DE DADES

Les seves dades seran recollides d’acord amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes.

L’informem que aquestes dades seran emmagatzemades en un fitxer propietat de CONSULTORES FORMACIÓN Y EVALUACIÖN SL. D’acord amb la Llei anterior, té dret a exercir els drets ARCO (accés, rectificació, cancel·lació i oposició) de manera gratuïta mitjançant un correu electrònic a rgpd@merit-consulting.com o bé per carta a Passeig Maragall 161-165, entlo 1ª, 08041, Barcelona (Barcelona). Omplint el requadre anterior autoritza l’enviament d’informació comercial o promocional d’activitats i serveis del CRAM.