BOWIE

DADES D’INGRÈS

  • Nom: Bowie
  • Espècie: Tortuga Babaua (Caretta caretta)
  • Data d’ingrès:  11 de gener de 2016
  • Població de recollida: Sant Carles de la Ràpita
  • Causa d’entrada al centre: Xarxa d’arrossegament i descompressió
  • Alliberació: 18 de setembre 2016

CONEIX LA HISTÒRIA DE BOWIE

La Bowie és una tortuga marina de gairebé 17kg que va quedar atrapada a una xarxa d’arrossegament a Sant Carles de la Ràpita el dia 11 de gener del 2016. Gràcies a un recent estudi, s’ha pogut detectar que en molts casos aquests vertebrats marins pateixen embòlia sistèmica gasosa a causa de la captura accidental en aquest art pesquer. Aquest fet es conegut com “mal de bussejador” o malaltia descompressiva. El diagnòstic de la Bowie es va confirmar amb la realització de radiografies on els veterinaris del CRAM van observar la presència de nitrogen en els teixits de la tortuga. Aquesta simptomatologia exigeix una ràpida actuació sobre el pacient perquè la recuperació sigui possible. Actualment es troba en tractament i tot és favorable per la seva alliberació.

L’ALIMENTACIÓ I LES CURES QUE REP ÉS GRÀCIES A LES VOSTRES APORTACIONS COM A PADRINS.