GREGORIA

DADES D’INGRÈS

  • Nom: Gregoria
  • Espècie: Tortuga Babaua (Caretta caretta)
  • Data d’ingrès:  10 de juliol 2017
  • Població de recollida: Ametlla de Mar
  • Causa d’entrada al centre: Captura accidental. Malaltia descompressiva grau 2 i lesió antiga en la unió dels escuts marginals en la zona caudal de la closca.
  • Alliberament: 22 d’octubre 2017

CONEIX LA HISTÒRIA DE GREGORIA

La Gregoria és una tortuga de 45,4kg que va quedar atrapada a una xarxa d’arrossegament a l’Ametlla de Mar el 10 de juliol. La interacció de les tortugues marines amb aquest art pesquer és un fet incidental amb el que el patró de l’embarcació va donar l’avís per activar el protocol d’assistència a fauna marina amenaçada. En la primera exploració es va observar que l’animal presentava una antiga ferida que podria haver estat provocada per una col·lisió amb una embarcació donada les característiques de la mateixa. Situada en la unió entre els escuts marginals caudals es troba la ferida més visible, tot i que també presenta un altre ferida transversal als escuts vertebrals de l’animal d’uns 10 cm de llarg. En aquests casos i donada l’anatomia d’aquests rèptils, la columna vertebral es troba fusionada a la closca a nivell dorsal, podent provocar lesions i tenint com a resultat la immobilitat de les aletes. Seguint amb l’exploració i realitzant diferents proves a l’animal, es va poder determinar que presentava gas a nivell renal, confirmant així una malaltia descompresiva. Després del tractament hiperbàric, es realitzen cures periòdiques a les ferides antigues per tal de que pugui ser alliberada totalment recuperada.

L’ALIMENTACIÓ I LES CURES QUE REP ÉS GRÀCIES A LES VOSTRES APORTACIONS COM A PADRINS.