ONA

TORTUGA APADRINADA PER BLANC PESCADOR

DADES D’INGRÈS

  • Nom: Ona
  • Espècie: Tortuga Babaua (Caretta caretta)
  • Data d’ingrès:  14 de gener de 2016
  • Població de recollida: Llançà
  • Causa d’entrada al centre: Hèlix d’embarcació
  • Alliberada: 18 de setembre 2016

CONEIX LA HISTÒRIA DE ONA

L’Ona la va trobar un pescador particular a Llançà el 14 de gener del 2016 recoberta d’algues amb motiu del temps que portava sense gaire activitat i a prop d’unes roques. Donat el seu estat, va passar la primera nit amb aigua dolça per tal d’eliminar part de les algues i paràsits. Al dia següent, els veterinaris van poder observar que la tortuga de gairebé 10kg presentava 3 ferides cicatritzades que reflectien una possible antiga col·lisió amb una embarcació a causa del trànsit marítim de la zona. Actualment se li realitzen cures diàries i es alimentada via sonda. Un cop estigui completament recuperada es traslladarà als tancs d’hivernació esperant ser alliberada.

L’ALIMENTACIÓ I LES CURES QUE REP ÉS GRÀCIES A LES VOSTRES APORTACIONS COM A PADRINS.