Aquest curs escolar 2018-2019 s’ha posat en marxa el projecte “ESCAMOT BLAU” basat en la metodologia d’Aprenentatge Servei, adreçat a alumnes de 4rt de l’ESO.

En aquest projecte l’alumnat participant ha rebut el repte de donar a conèixer el CRAM i de col·laborar en la creació d’un fons de coneixements i de reflexions sobre el medi marí que pugui incidir en la millora de les actituds ciutadanes vers aquest medi.

Aquest projecte ha estat possible gràcies al treball col·laboratiu entre la Fundació CRAM i l’escola Santa Teresa de Lisieux (Barcelona); gràcies també a l’assessorament de l’Institut d’Educació  de Barcelona i del Centre Promotor de l’Aprenentatge i Servei; i, gràcies també, al suport de la Diputació de Barcelona que ha permès posar en marxa el projecte.