Durant el curs 2020-2021, 24 centres educatius prioritàriament de Castelldefels i de Mataró han participat en el projecte “Escoles i Instituts per a la Conservació del Medi Marí”, un projecte organitzat per la Fundació CRAM amb el suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, i que ha comptat amb la col·laboració dels CRPs de cada municipi.

Un projecte que ha format i assessorat als docents per dissenyar i implementar un projecte competencial per a treballar la conservació de la biodiversitat marina a les aules, que ha inclòs una actuació directa del seu alumnat per millorar el seu entorn proper.

El projecte té diverses fases:

  1. Curs de formació per a docents.
  2. Xerrada a les escoles per a l’alumnat
  3. Desenvolupament del projecte
  4. Acte final
  5. Publicació dels projectes realitzats