El projecte “Talla per elles” fomenta la col·laboració del sector pesquer per mitigar l’efecte de la pesca de palangre amb les tortugues marines i compta amb la col·laboració de Caixabank.

La Fundació CRAM, gràcies a la col·laboració de Caixabank, durà a terme el projecte “Talla per elles” que té per objectiu principal sensibilitzar, involucrar i capacitar al sector pesquer de palangre de Catalunya per a reduir l’impacte de la pesca accidental a les tortugues marines. A més, comptarà amb una nova i innovadora versió de les perxes talla-sedals, que van ser distribuïdes en el 2012 a 35 confraries de la costa espanyola, per continuar minimitzant els efectes de la pesca en aquests animals tan vulnerables a l’acció humana.

Les tortugues marines són una peça clau als ecosistemes mediterranis i una de les seves principals amenaces és la interacció pesquera. S’estima que cada any es pesquen a Espanya més de 3.000 tortugues, de les quals un 40% moren i l’actuació del pescador és un factor decisiu en la seva supervivència, així com la important tasca d’assistència a fauna marina dels centres de recuperació.

L’any 2006, la Fundació CRAM va identificar l’hissat a pes i el fil de pesca com a principal causa de la mortalitat de la tortuga marina quan era capturada accidentalment amb el palangre de superfície. En el cas dels hams ancorats a la boca, aquest hissat agreuja les lesions que l’ham hagi produït en aquest nivell i en el cas d’hams ancorats a l’esòfag, aquesta maniobra produeix lesions irreversibles que acaben amb la vida de l’animal.

Juntament amb l’hissat a pes, la causa més freqüent de mortalitat en tortuga marina capturada per palangre és el fil de pesca. Quan un pescador, després de capturar una tortuga, la deixa anar tallant el fil de pesca a nivell de la línia mare, aquest llarg fil acaba sent ingerit per l’animal produint una lesió interna. Els estudis realitzats també van apuntar que l’ham que es quedava ancorat no produïa lesions de prou rellevància per posar en risc la vida de l’animal i tampoc no afectava la seva capacitat d’ingesta, sent alliberat per desgast sense necessitat d’intervenció.

És per això que la Fundació CRAM va dissenyar una perxa de tall de fil de pesca que permetés al pescador tallar el fil de pescar arran de boca i alliberar la tortuga amb l’ham però sense el fil de pesca, que és la causa de mort irreversible. Es va realitzar una experiència pilot en un palangrer per provar un prototip de perxa que permetés tallar el fil a distància, sense haver d’hissar la tortuga ni pujar-la a bord. L’experiència va ser un èxit i es van produir més de 160 perxes que es van repartir a 35 confraries al llarg de la costa espanyola l’any 2012.

El projecte “Talla per elles”, que es farà gràcies a la col·laboració de Caixabank, és la continuació del projecte desenvolupat el 2012, amb l’objectiu de continuar apostant per solucions innovadores que promoguin una pesca responsable. Es redissenyaran i distribuiran noves perxes per tallar fils de pesca, una nova versió que maximitzi la seva eficiència i precisió al tall, garantint la seguretat del pescador i minimitzant l’estrès i el risc de lesió a les tortugues. A més, es duran a terme noves jornades de sensibilització i capacitació pesquera, reforçant el vincle i la col·laboració del sector pesquer de palangre de Catalunya. Els pescadors són una peça essencial en la conservació de les tortugues marines, i és el primer agent involucrat en el procés de recuperació d’aquest animals, ja que són els primers a detectar una captura accidental.