Projecte europeu de sensibilizació pesquera i recuperació de tortugues marines a la zona del delta de l’ebre

La Fundació CRAM per a la Conservació i Recuperació d’Animals Marins ha posat en marxa un projecte de conservació de les tortugues marines a través de la recuperació i reintroducció als seu medi natural d’animals capturats accidentalment en xarxes d’arrossegament, i de la sensibilització al sector pesquer de les Terres de l’Ebre envers la preservació d’aquestes espècies.

Es tracta d’un projecte que ha comptat amb el recolzament de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i amb la col·laboració de la Fundación Biodiversidad, del Ministeri per a la Transició Ecològica, a través del Programa pleamar, cofinançat pel FEMP.

El projecte ha sigut un èxit amb un total de 62 assistències a tortugues marines de l’espècie Caretta, Caretta des del mes de desembre del 2017 fins el mateix mes del 2018. Això ha estat possible gràcies a la campanya de sensibilització del sector pesquer realitzada a la zona litoral del delta de l’Ebre envers la conservació d’aquestes espècies, amb un total de 24 embarcacions implicades durant l’any de durada del projecte.

El projecte ha tingut com a objectius, d’una banda, sensibilitzar i implicar al sector pesquer d’arrossegament de la zona del delta de l’Ebre per minimitzar l’impacte que la pesca accidental té sobre les tortugues marines, a través de reunions amb les confraries implicades i l’establiment de relacions amb els mateixos pescadors.

En aquest sentit, les formacions s’han realitzat en els ports de l’Ampolla, les Cases d’Alcanar i Sant Carles de la Ràpita, el que s’ha traduït en un total de 24 embarcacions implicades en la recuperació de tortugues marines durant aquest any.

D’altra banda, el projecte ha permès recuperar el 97% de les tortugues marines capturades incidentalment per les embarcacions participants en aquesta iniciativa, i reintroduir-les al seu medi natural en la major brevetat possible, de la ma dels pescadors col·laboradors i les seves famílies.

Gràcies a aquesta línia d’actuació s’han pogut atendre un total de 61 exemplars de tortuga babaua (Caretta, caretta), un d’ells capturat accidentalment en dues ocasions, dels quals ja s’han pogut recuperar i alliberar al seu medi natural un total de 38 tortugues, 22 resten en recuperació amb un pronòstic favorable, i 2 van ingressar ja mortes al centre de recuperació.

Finalment, en el marc del projecte s’han desenvolupat dues formacions a nuclis de voluntaris i voluntàries locals dels municipis de l’Ampolla i Sant Carles de la Ràpita, amb més d’una desena de participants, amb l’objectiu de capacitar-los per donar suport a l’operatiu de rescat dels especialistes CRAM, i garantir una acció immediata i eficaç que augmenti les possibilitats de supervivència dels animals capturats.

Els pescadors: peça clau en la conservació de les tortugues marines

La principal amenaça de les tortugues marines és la pesca accidental. Per aquest motiu, la implicació i col·laboració del sector pesquer és fonamental per a la preservació d’aquestes espècies tan vulnerables a l’acció humana.

El projecte ha estat molt ben acollit pels pescadors de les Terres de l’Ebre, els quals s’han mostrat molt interessats a col·laborar i s’hi han implicat des del primer moment.

Els pescadors són una peça imprescindible en la conservació de les tortugues marines, esdevenint el primer agent implicat en el procés de recuperació d’aquests animals, donat que són els primers en detectar la captura accidental i els encarregats d’activar el protocol de rescat.

Una publicació científica recent va posar de manifest que les tortugues marines capturades accidentalment en xarxes d’arrossegament podien patir d’una malaltia disbàrica, molt semblat a la que pateixen els bussejadors quan excedeixen el temps d’immersió o pugen massa ràpid a la superfície.

Aquestes patologies es desencadenen principalment per la suma de pujar a l’animal ràpidament fins a la superfície i per l’estrès que pateixen per la captura. Aquesta situació podria provocar que les tortugues marines no poguessin efectuar correctament el transvasament de gasos del torrent sanguini, acumulant quantitats de nitrogen que posarien en risc la seva supervivència, a més d’una possible sobreexpansió pulmonar. És per aquest motiu, que quan una tortuga marina és capturada per accident, encara que sembli activa i sense símptomes evidents, requereix d’atenció veterinària immediata per tal de fer un diagnòstic adequat i un tractament d’urgència en cas necessari. Del contrari, si ha resultat afectada internament i no rep tractament, podria morir al cap d’unes hores o dies d’haver estat retornada al mar.

Aquesta troballa científica va posar en evidència la necessitat de revisar els protocols d’actuació després d’una captura accidental de tortuga marina i traslladar aquesta informació als pescadors per tal d’establir col·laboracions i un marc de treball conjunt que augmentés les possibilitats de supervivència d’aquests animals.

En el marc del projecte s’ha seleccionat als pescadors de la zona del delta de l’Ebre per ser una zona litoral que presenta una concentració elevada de tortugues babaues i per ser la zona on es capturen accidentalment més animals.

Paral·lelament, i com a punt clau en el tractament d’aquesta patologia, la Fundació CRAM compta amb la única càmera hiperbàrica de Catalunya dissenyada específicament per al tractament de malalties disbàriques en tortugues marines.

MATERIALS DIVULGATIUS DESENVOLUPATS