Gràcies a la primera fase del projecte s’han pogut recuperar un total de 59 tortugues marines i un total de 28 embarcacions d’arrossegament estan col·laborant activament en la recuperació d’aquests animals.

La Fundació CRAM està desenvolupant una segona fase d’un projecte de conservació de les tortugues marines a través de la sensibilització pesquer d’arrossegament, i de la recuperació i reintroducció en el seu medi natural d’aquests exemplars atrapats accidentalment en aquestes arts de pesca.

En aquesta segona fase és pretén arribar a tota la flota d’arrossegament de la província de Tarragona, abastant així, a més de la zona del Delta de l’Ebre realitzada a la primera fase del projecte, les Costes del Tarragonès i el litoral meridional tarragoní com a Lloc d’Interès Comunitari, on la presència de la tortuga babaua (Caretta caretta) és probable i segura, respectivament.

Es tracta d’un projecte que compte amb el suport de la Generalitat de Catalunya i amb la col·laboració de la Fundación Biodiversidad, del Ministeri per a la Transició Ecològica, a través del Programa Pleamar, cofinançat pel Fondo Europeo, Martítimo y de Pesca (FEMP).

El projecte té com a objectiu, d’una banda, sensibilitzar i involucrar al sector pesquer d’arrossegament dels ports de l’Ametlla de Mar, Cambrils, Tarragona i Torredembarra, a més de reforçar la campanya ja iniciada l’any anterior a les confraries que la pesca accidental té sobre les tortugues marines, a través de reunions amb les confraries implicades i l’establiment de relacions amb els mateixos pescadors.

D’altra banda, el projecte pretén recuperar totes les tortugues marines capturades incidentalment pels vaixells participants a aquesta iniciativa i reintroduir al seu medi natural amb la major brevetat possible de la mà dels pescadors col·laboradors i les seves famílies.

Dins d’aquesta línia de recuperació, es pretén, a més, desenvolupar un estudi per optimitzar el protocol actual de tractament de tortugues marines amb malaltia disbàrica, patologia molt freqüent a exemplars capturats accidentalment amb xarxes d’arrossegament.

I, finalment, el projecte pretén crear nuclis de voluntaris formats i coordinats que donin suport a l’operatiu de rescat dels especialistes del CRAM per tal de sensibilitzar la societat i garantir una acció immediata i efectiva que augmenti les possibilitats de supervivència d’animals capturats.

El projecte va començar a finals de desembre del 2018, amb una durada d’un any, i en poc més de dos mesos d’execució s’han atès ja 29 tortugues marines capturades accidentalment a xarxes d’arrossegament.

 

Els pescadors: peça clau en la conservació de les tortugues marines

La principal amenaça de les tortugues marines és la pesca accidental. Per aquest motiu, la implicació i col·laboració del sector pesquer és fonamental per a la preservació d’aquestes espècies tan vulnerables a l’acció humana.

Els pescadors són una peça imprescindible en la conservació de les tortugues marines, esdevenint  el primer agent implicat en el procés de recuperació d’aquests animals, donat que són els primers en detectar la captura accidental i els encarregats d’activar el protocol de rescat.

Una publicació científica recent va posar de manifest que les tortugues marines capturades accidentalment en xarxes d’arrossegament podien patir d’una malaltia disbàrica, molt semblat a la que pateixen els bussejadors quan excedeixen el temps d’immersió o pugen massa ràpid a la superfície.

Aquestes patologies es desencadenen principalment per la suma de pujar a l’animal ràpidament fins a la superfície i per l’estrès que pateixen per la captura. Aquesta situació podria provocar que les tortugues marines no poguessin efectuar correctament el transvasament de gasos del torrent sanguini, acumulant quantitats de nitrogen que posarien en risc la seva supervivència, a més d’una possible sobreexpansió pulmonar. És per aquest motiu, que quan una tortuga marina és capturada per accident, encara que sembli activa i sense símptomes evidents, requereix d’atenció veterinària immediata per tal de fer un diagnòstic adequat i un tractament d’urgència en cas necessari. Del contrari, si ha resultat afectada internament i no rep tractament, podria morir al cap d’unes hores o dies d’haver estat retornada al mar.

Aquesta troballa científica va posar en evidència la necessitat de revisar els protocols d’actuació després d’una captura accidental de tortuga marina i traslladar aquesta informació als pescadors per tal d’establir col·laboracions i un marc de treball conjunt que augmentés les possibilitats de supervivència d’aquests animals.

Paral·lelament, i com a punt clau en el tractament d’aquesta patologia, la Fundació CRAM compta amb la única càmera hiperbàrica de Catalunya dissenyada específicament per al tractament de malalties disbàriques en tortugues marines.

 

MATERIALS DIVULGATIUS DESENVOLUPATS

  • PER A PESCADORS
  • PER A VOLUNTARIS
  • MEMÒRIA FINAL