El projecte SERVIMAR de la Fundació CRAM ha estat seleccionat en la convocatòria d’ajudes de reforç de la xarxa d’encallaments de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en el marc del PRTR, finançada amb els fons NextGenerationEU.

L’objectiu d’aquesta convocatòria, que té una durada de 3 anys, és donar suport a projectes vinculats amb la generació de xarxes d’encallaments i rescat d’espècies marines, que permetin ampliar el coneixement cientificotècnic aplicable a la protecció de la biodiversitat marina i implementar actuacions fonamentades sobre el terreny amb el fi últim de conservar la diversitat biològica marina.