Resultats del quart any de l’estudi per a conèixer l’estat de contaminació marina amb la tortuga marina com a bioindicador realitzat gràcies a la col·laboració de Quadpack Foundation.

Durant l’any 2022 han estat ateses, des de l’Àrea de Clínica i Rescat de la Fundació CRAM, un total de 70 tortugues marines, 69 exemplars de l’espècie Caretta caretta i 1 exemplar de Chelonia Mydas, tractant-se de la tercera tortuga d’aquesta espècie ingressada viva a la història del centre. D’aquestes, s’han obtingut un total de 54 mostres, entre femtes i contingut digestiu, apareixent plàstic a nivell macroscòpic en el 92,6% de les mostres analitzades.

Gràcies al gran volum de tortugues marines i la implicació i interés en la conservació marina, la Fundació CRAM obté una valuosa informació sobre l’estat de contaminació del mar. És per això que ens trobem davant el quart any de l’estudi de l’anàlisi de presència de plàstic de les tortugus marines que arriben al CRAM realitzat amb la col·laboració de Quadpack Foundation. A l’estudi s’analitzen les seves femtes, el contingut digestiu en el cas de les necròpsies i el número d’animals enmallats en escombraries marines. Tot amb l’objectiu d’estudiar el contingut de macroplàstic que tenen i diferenciar-ho en categories. Amb aquesta informació podem conèixer més sobre la contaminació que existeix al mar i ajudar a disminuir-la.

Cal destacar que les tortugues marines tendeixen a ingerir restes de plàstic o a quedar-se entortolligades, tenen una gran distribució espaial i utilitzen tots els compartiments marins (des del fons fins a la superfície), el que les converteix en un gran bioindicador de l’estat de contaminació dels mars.

Durant l’any 2022, s’han analitzat un total de 47 mostres de femtes de tortuga marina en recuperació i en el 91% d’elles ha aparegut restes de plàstic, sent el més habitual el tipus làmina (31%), seguit per filaments (14%) i per fragments plàstics (11%).

També s’han obtingut mostres de les 7 necròpsies a tortugues marines realitzades en el 2022, trobant-se restes de plàstics a totes. El cúmul de plàstics en el tracte digestiu no va ser la causa de la mort d’aquests individus, però en diferents casos si que va produir enteritis severa, el que produeix dolor, anorèxia i compromet immunològicament a l’animal. Aquest fet podria ser la causa que siguin més susceptibles a amenaces, principalment ser capturades de forma accidental per arrossegament, suposant un problema per a la seva salut i conservació.

També han estat ateses 2 tortugues marines amb entortolligaments en una de les seves aletes, sent necessària l’amputació en un dels casos. És fonamental que, en el cas de trobar un animal entortolligat, mai retirar el material causant de l’entortolligament, i trucar immediatament al 112 per a procurar una assistència veterinària que augmenti les possibilitats de recuperació de l’animal.

El juliol de 2021 va entrar en vigor la norma europea que prohibeix la venda de qualsevol producte fabricat amb plàstic oxodegradable, amb microesferes de menys de 5 mil·límetres, com bastonets de cotó, coberts de plàstic, plats, palletes, palets agitadors de begudes, el pal dels globus, els recipients de poliestirè expandit i els gots del mateix material. L’alternativa són productes semblants però fabricats de paper, cartró o fibres naturals.

Pot semblar contradictori l’augment de plàstic trobat en excrements i contingut digestiu amb la prohibició a la venda, però la veritat és que l’acumulació en mars i oceans és de tal magnitud que probablement encara trigarem dècades a entreveure una reducció de la seva presència al medi natural. Lamentablement, l’acumulació d’escombraries marines és un problema difícil de solucionar en un termini breu de temps.

Les tortugues marines són un bioindicador de l’estat de contaminació dels mars. Aquests alts percentatges de restes de plàstic al seu interior indiquen que el mar conté gran quantitat de residus d’aquest tipus, i això no només influeix en la vida marina, sinó en la vida de tots els habitants del planeta, ja sigui per consum de productes del mar com pel cicle de l’aigua. El mar produeix més de la meitat de l’oxigen que es respira a la Terra. Un mal estat dels mars produeix un mal estat generalitzat influint en tots els éssers vius.