La Fundació CRAM per a la Conservació i Recuperació d’Animals Marins inicia una campanya oceanogràfica per a l’estudi de la població planctònica i de microplàstics a la Zona d’Especial Conservació de les Costes del Maresme, gràcies a la col·laboració de Freshly Cosmetics.

La preocupant situació actual i les previsions segons els científics especialitzats mostren la urgent necessitat de protecció dels mars i oceans per intentar revertir la situació, o al menys ralentitzar la problemàtica, si volem continuar coneixent i gaudint d’ells tal i com els coneixem. Per això és primordial crear reserves marines i zones protegides que presentin grans ecosistemes i gran biodiversitat marina pel seu interès i importància per a la salut dels nostres mars i oceans. Aquestes zones protegides han de ser lliures de contaminació, fondeig d’embarcacions, pesca, o qualsevol acció que pugui pertorbar la supervivència dels ecosistemes i organismes que la formin.

La Zona d’Especial Conservació (ZEC) de les Costes del Maresme es tracta d’un espai marí dintre de la “Red Natura 2000” de 2.908,67 hectàrees situat davant de la costa de la comarca del Maresme a Catalunya. Aquest espai marí presenta un elevat interès de conservació ja que alberga una important pradera de posidònia, fanerògama marina que genera els ecosistemes marins més importants del Mediterrani. Moltes espècies marines troben els nutrients necessaris per la seva supervivència, així com un hàbitat adequat entre els brots de posidònia, sobre tot entre els seus rizomes, que arriben a constituir un grandíssim entramat recobert de sediments on s’allotgen multitud d’individus. La retícula formada amb els rizomes i les fulles de posidònia ofereix nombrosos amagatalls i solen cobrir-se de sediments, i les fulles es recobreixen d’organismes epífits: petites algues que accedeixen d’aquesta manera a la llum per poder sobreviure i de petits invertebrats que filtren partícules en suspensió. La posidònia també atrau a nombroses espècies de peixos, tant carnívors com omnívors, que s’alimenten de petits invertebrats que troben refugi a les praderes, com crustacis, equinoderms, mol·luscos, poliquets, etc.

La base de la majoria dels ecosistemes marins és la població planctònica, ja que representa el primer esglaó de la cadena tròfica al mar, constituint la major biomassa disponible de la trama tròfica en els medis aquàtics, confirmant l’aliment de gran quantitat d’espècies. El plàncton són microorganismes que viuen suspesos en la columna d’aigua, i generalment està constituït per dos grups: el zooplàncton, que són organismes de naturalesa animal (cnidaris, ctenòfors, mol·luscos, crustacis, larves, etc.); i el fitoplàncton, que té un gran interès biològic ja que per mitjà de la fotosíntesis contribueix al medi ambient absorbint grans quantitats de diòxid de carboni i produint el 50% de l’oxigen molecular necessari per a la vida terrestre.

Una de les principals amenaces que pateix actualment els nostres mars i oceans és la contaminació per plàstic, ja que es llancen al mar milers de tones de plàstic cada any. Això és un problema molt greu, no només perquè la presència dels macroplàstics produeix un gran impacte en la biodiversitat marina sinó també perquè degut a la baixa biodegradabilitat que presenta el plàstic s’està creant un problema encara més greu, els microplàstics. Els microplàstics són els polímers del plàstic d’un tamany microscòpic, menys de 5mm, i que es divideixen en dos tipologies: els microplàstics primaris, que són els produïts específicament per la seva utilització en diversos productes, com per exemple en productes de neteja o en cosmètica; i els microplàstics secundaris, que són els produïts per la degradació de deixalles plàstiques més grans. La problemàtica dels microplàstics és molt preocupant ja que s’introdueixen dintre de la cadena tròfica marina, començant per la base, el plàncton, com en els grans depredadors, arribant a crear grans problemes per a la salut dels organismes i arribant a causar-los la mort, no només per la seva ingesta i possibles obturacions digestives, sinó perquè també s’exposen als additius químics associats a la fabricació de microplàstics, i de manera addicional a les substàncies tòxiques que s’enganxen a les partícules de plàstic. A més, els microplàstics són bioacumulables, és a dir, una vegada entren a la cadena tròfica es va acumulant nivell a nivell, des del plàncton que consumeixen aquestes partícules, per exemple, una sardina que s’alimenta de zooplàncton serà consumida per un altre peix i aquest per un altre i es pot biomagnificar i probablement arribar a afectar la salut humana. Per això, representa un greu problema ambiental que requereix d’atenció i control per part de les autoritats ambientals competents.

L’objectiu de la campanya és estudiar la presència de població planctònica a la Zona d’Especial Conservació (ZEC) de les Costes del Maresme, el que determinaria la seva importància biològica de l’àrea i permetrà obtenir més dades per avaluar la necessitat d’elevar el grau de protecció d’aquesta zona. Paral·lelament, el projecte es complementa amb l’estudi d’una de les principals amenaces que pateix el medi marí, la presència de microplàstics, per conèixer l’estat de contaminació d’aquesta zona i evidenciar la necessitat de pal·liar els efectes regressius que provoca en la biodiversitat marina.