Les emblemàtiques tortugues Casimiro i Damm, dos tortugues amb pèrdua de visió parcial, han retornat al mar després de 10 anys al Centre de Recuperació de la Fundació CRAM, en un acte molt emotiu a la platja del Prat.

Casimiro i Damm són dos femelles de tortuga babaua (Caretta caretta) d’origen Mediterrani que van ingressar al Centre de Recuperació de la Fundació CRAM l’any 2009 per interacció pesquera i presentaven una infecció molt severa a tots dos ulls. Van recuperar la visió d’un ells, però lamentablement, tot i  els esforços de l’equip veterinari del CRAM, van perdre la visió d’un d’ells. Casimiro va perdre la visió de l’ull esquerre i Damm del dret.

La pèrdua de visió plantejava dubtes de si eren animals que podrien ser capaços de sobreviure al mar. És per això que l’equip de veterinaris va iniciar un programa d’enriquiment ambiental enfocat a valorar la viabilitat d’aquests exemplars a la natura. Durant el desenvolupament del programa, Casimiro i Damm van respondre molt bé a tots els estímuls que simulaven situacions en la vida salvatge, com orientar-se i alimentar-se amb presa viva. Pel contrari, defugien dels estímuls relacionats amb l’acció humana, com el contacte dels seus cuidadors i objectes d’origen humà dintre de la seva piscina.

A més, durant l’estància al centre, tant la Casimiro com la Damm van arribar a la maduresa sexual, entrant en cicle reproductiu cada dos anys, el que suposa que estem davant d’uns individus de gran valor per a la perpetuació de la seva espècie.

En tots aquests anys, han demostrat la seva capacitat de resistència i d’adaptació a la seva condició de ceguera parcial, superant tots els obstacles i demostrant que estan plenament capacitades per a la seva reintroducció en la que sempre ha estat casa seva, el Mar Mediterrani.

La seva tornada a casa ha estat molt especial i emotiva, ja que han estat acompanyades per personal i voluntaris i voluntàries del CRAM, pels seus padrins i pels col·laboradors de la campanya de crowdfunding per aconseguir un dispositiu satel·lital per a poder seguir la ruta de la Casimiro pel Mediterrani.

La tortuga Damm també ha pogut ser marcada amb un dispositiu de seguiment satel·lital gràcies a la Universitat de València, en el marc del projecte LIFE TURLTLES, en col·laboració amb la Universitat Politècnica de València.

El seguiment satel·lital ens permetrà recol·lectar dades científiques de gran valor que permetrà seguir recavant informació i avançar en el coneixement científic i la protecció d’una espècie tant vulnerable a la acció humana. A més, ens permetrà confirmar la plena adaptació al medi natural de dues tortugues amb visió parcial després del programa d’enriquiment realitzat. La ciutadania podrà seguir la ruta de la Casimiro des d’un mapa interacció que hem habilitat al web del CRAM.

Bon viatge de tornada!