DOFÍ MULAR

TAXONOMIA

  • Nom científic: Tursiops truncatus
  • ClasSe: Mammalia
  • Ordre: Cetacea
  • Subordre: Odontoceti
  • Família: Delphinidae

Noms comuns

Delfín mular ( castellà ) , arroaz ( gallec ) , izurde Handia ( basc ) , common bottlenous dolphin ( anglès) , grand dauphin ( francès).

ESTAT DE CONSERVACIÓ

  • Catalogada per la UICN: Mínima preocupació
  • Catalogada per el CITES: Apèndix II
  • Catàleg espanyol d’espècies amenaçades: Vulnerable

DISTRIBUCIÓ I HÀBITAT

El dofí mular és una espècie molt comú en els oceans i mars perifèrics de latituds tropicals i temperades. Es troba en molts mars tancats com el Mar Negre, Vermell, Mediterrani i al Golf de Califòrnia ( Mar de Cortès ). Hi ha poblacions en àrees costaneres continentals i a les zones pròximes a illes i atols. Encara que també poden residir en badies, zones d’estuari i el curs baix dels rius, on la productivitat és molt elevada. D’altra banda, hi ha poblacions pelàgiques, que viuen molt allunyades de la costa, com en el corrent del golf de l’Atlàntic Nord i al Pacífic oriental tropical. Algunes d’aquestes poblacions pelàgiques poden realitzar migracions estacionals, mentre que les poblacions costaneres són residents tot l’any.

BIOLOGIA

Descripció

Es tracta d’un dofí relativament corpulent, amb un pic clarament diferenciat del meló. La seva aleta dorsal, que se situa aproximadament en el centre del seu cos, és alta i corbada. Posseeixen aproximadament 100 dents en cada un dels maxil•lars. La seva forma i coloració varien molt en funció de la seva localització geogràfica però segueix un patró que va de gris més fosc a gris clar, a la part dorsal i de blanca a rosada a la part ventral. Es diferencien dues varietats segons el seu hàbitat: els dofins més petits i prims, que viuen a prop de la costa i els més grans, que viuen més allunyats.
Neixen amb una longitud aproximada d’1 mi els adults poden mesurar entre els 1,9 i 3,8 m, sent normalment els mascles més llargs que les femelles. El pes mitjà d’un adult és de 150-650 Kg.

Reproducció

La maduresa sexual és molt variable en les femelles, ja que es dóna entre els 6 i 12 anys. Per contra, és més estable en els mascles que sol ser entre els 10 i 12 anys. El període de gestació pot durar de 12 a 18 mesos. Transcorreguts 5-6 anys, els mascles es poden separar del grup i nedar en solitari per buscar altres grups i reproduir-se, la qual cosa minimitza considerablement l’efecte de la consanguinitat.
L’ interval de reproducció de les femelles és cada 2-3 anys. En general, els naixements es produeixen independentment a l’estació però es donen amb menys freqüència en els mesos freds.

Alimentació

La dieta del dofí mular està basada en peixos, cefalòpodes i crustacis.

Comportament

Depenent de l’hàbitat, la mida del grup varia, sent menor en badies ( 2-15 ) que en mar obert, podent arribar a centenars. Durant l’alimentació, l’estratègia que adopten és fragmentar la població en petits grups amb exemplars del mateix sexe, edat o estat reproductiu, cosa que explica la varietat de dieta entre els diferents components. Quant a la natació i busseig, són excel•lents nedadors i poden arribar a fer immersions de fins a 20 minuts. S’han registrat atacs cap a marsopes, cosa que confirma la seva agressivitat. Els seus depredadors naturals són els taurons i les orques.

IMATGES