ELASMOBRANQUIS – TAURONS I RAJADES

Al món, 275 espècies de taurons i rajades es troben dins dels criteris de la llista vermella d’espècies amenaçades de la UICN. AL Mediterrani, trobem més de 70 espècies de taurons i rajades però el 40% d’aquestes es troben amenaçades (en estat vulnerable, en perill o en perill crític), convertint a aquest mar en un dels més perillosos per a la supervivència d’aquests animals.

La presència de taurons a prop de la costa és pot freqüent i no ha d’alarmar-nos; només unes poques a nivell mundial es podrien considerar potencialment perilloses pel seu tamany, però en cap cas pel seu ventall alimentari, ja que no inclou als humans. La missió del CRAM en aquests casos és intentar retornar al seu medi natural a aquests animals que, de forma anormal, es troben a zones costaneres i facilitar la informació necessària a la població per a que, ni l’animal ni les persones al voltant es vegin afectades.

Per a córrer el mínim risc possible en cas d’albirament d’un tauró s’ha de seguir una sèrie de normes de conducte i sempre hem de tenir en compte que en el cas de qualsevol animal salvatge, hem de respectar el seu espai i mai hem d’acorralar-los o molestar-los.

ALBIRAMENT A PLATJA

 • Avisar a les autoritats competents (Policia local, Creu Roja o trucar directament a la Fundació CRAM a través del 112).
 • Sortir de l’aigua de forma ordenada i controlada i esperar a que l’animal marxi.
 • Mai tocar, molestar o acorralar l’animal ni ficar-se a l’aigua si se sap que hi ha presència de taurons.
 • No cridar ni prendre actituds que puguin provocar pànic a la resta de banyistes.

ALBIRAMENT AMB VAIXELL

 • Reduir la velocitat per sota de 6 nusos i evitar canvis de velocitat sobtats.
 • Quan estigueu a menys de 100 metres posar el motor en posició neutral per evitar ferir-los.
 • Evitar molestar grups de taurons o rajades per a no interrompre el seu comportament natural.
 • En motos aquàtiques, mantenir una distància mínima de 500 mts per a no molestar-los.
 • Recorda que encara que vegis un tauró en superfície, poden haver-hi més sota l’aigua.

ALBIRAMENT DURANT UNA IMMERSIÓ

 • Mantenir la calma i mantenir la posició de la forma més tranquil·la possible sense perdre-ho de vista. No utilitzar les mans per a mantenir la flotabilitat ni fer moviments ràpids o bruscos.
 • Mantenir-se en un radi de 10 metres de l’animal.
 • Eviteu respirar excessivament i no exhalar agressivament. Inspirar profundament i exhalar lentament.
 • Mantenir-se quiet en el fons o moure’s lentament amb moviments rítmics i segurs.
 • La majoria dels taurons són simplement curiosos i s’aniran per iniciativa pròpia. Si l’animal comença a mostrar molt d’interès i s’acosta cada vegada més, la millor estratègia és la de sortir de l’aigua nedant ràpid però amb suavitat, sense perdre’l de vista en cap moment i mantenint-se molt prop del company d’immersió. Si és possible, protegiu la vostra esquena amb el vessant de la costa per a minimitzar els possibles angles d’acostament.

 • Mantenir el grup de submarinistes unit.

 • Mai tocar, molestar o acorralar a l’animal.
 • Mai donar de menjar o atreure mitjançant menjar als taurons si esteu a l’aigua.
 • Mai descendir damunt d’un tauró.
 • Mai acostar-se o perseguir a un tauró en un angle inferior a 45°, podria sentir-se amenaçat i atacar.
 • No enfocar amb llanternes als ulls o utilitzar flaix per a fer fotografies.
 • Molta cura a les immersions nocturnes o amb visibilitat reduïda.

ALBIRAMENT MENTRE ES REALITZA PESCA SUBMARINA

 • Desprendre’s immediatament de les preses.
 • Mantenir la calma i sortir de l’aigua.