GRANS CETACIS

ASSISTÈNCIA A ENCALLAMENTS DE GRANS CETACIS VIUS

L’encallament d’un gran mamífer marí comporta normalment un fatal desenllaç. Els problemes logístics de tractar a un animal de diverses tones, la situació pròpia de l’animal per l’estrès físic i psíquic d’estar encallat, juntament amb la causa primària que va obligar l’animal a encallar en un primer moment, donen lloc a un rescat veritablement complicat.

En aquests casos és fonamental la col·laboració amb les entitats i agents locals per a evitar que algú s’acosti a tocar o nedar prop de l’animal. D’una banda per a evitar l’estrès de l’animal i per una altra per la pròpia seguretat de les persones ja que aquests animals, donades les seves dimensions, simplement amb el moviment de l’onatge i amb el seu pes poden produir-nos lesions molt greus.

En moltes ocasions, aquests animals arriben a la costa ja morts, surant o enganxats a la proa d’algun gran mercant. Donada la seva envergadura, les tasques de retirada del cos de l’animal es converteixen en feina de diversos dies on han d’intervenir grues i camions de gran tonatge, a més d’una elevada quantitat de personal. En aquests casos, aquests serveis són contractats per l’ajuntament de la localitat on s’ha produït l’encallament i la tasca de CRAM és l’assessorament tècnic del procés a més del registre i biometria de l’animal.