BULLA PULMONAR

DADES

  • Espècie: Caretta Caretta
  • Nom: Boya
  • Longitud: 32 cm

  • Pes: 4 kg
  • Lloc de recollida: Blanes
  • Data: 30/09/1999

HISTÒRIA

Aquest animal va ser capturat per una embarcació de pesca i portat al Centre de Recuperació de la Fundació. Era incapaç de submergir-se per si mateix i presentava apatia i anorèxia. A causa de la seva patologia se li va posar el nom de Boya.

EXAMEN FÍSIC

De l’examen físic cal ressaltar la presència d’un ham allotjat en l’aparell digestiu i una flotació positiva cabal. La condició corporal era bona i no hi havia lesions externes.

DIAGNÒSTIC

Ham allotjat en aparell digestiu. Possible timpanisme intestinal produït per estrès i manipulació.

TRACTAMENT

Es va operar a l’animal per a extreure l’ham i es va mantenir les primeres 2 setmanes amb antibioterapia de cobertura. A més, es va afegir un antiflatulent per a tractar el meteorisme.

EVOLUCIÓ

Boya va evolucionar correctament de la cirurgia però el timpanisme, l’anorèxia i la flotació positiva no van remetre, per la qual cosa es va sotmetre a l’animal a estudis radiogràfics amb contrast i tomografia automatitzada, on es va observar un una gatzara (cavitat plena d’aire en pulmó, amb o sense trencament de les parets dels alvèols) a nivell cabal del pulmó esquerre. Ja que no resolia, es va decidir fer una celiotomia exploratòria (obertura de la cavitat celómica per a realitzar una exploració directa dels òrgans interns), però no va resultar concloent.

No obstant això, després de la intervenció l’animal va començar a millorar i en realitzar-se una radiografia postoperatòria la gatzara s’havia resolt. L’animal va quedar ingressat fins a la seva recuperació completa i va ser alliberat en perfecte estat de flotabilitat i salut.

No obstant això, 2 anys després Boya va tornar a ser capturada en el Delta de l’Ebre per un pescador de tresmall. En aquesta ocasió estava en perfectes condicions i va poder ser alliberada 2 setmanes després del seu nou ingrés.

COMENTARIS

La causa de la gatzara pulmonar en el cas de Boya no va poder ser determinada. Hi ha moltes etiologies que poden produir un bloqueig de la sortida de l’aire en una zona determinada del pulmó, fent que aquesta s’expandeixi, causant aquesta patologia. En aquest cas, i lloc que va resoldre després d’una anestèsia amb ventilació positiva, cal suposar que la causa pogués ser algun tipus d’obstrucció dins de la via aèria (moc, focus parasitari…) que va ser mogut del lloc en entrar l’aire als pulmons de forma forçada.

En cas de no haver-se resolt el tractament consistiria en la perforació de la closca sobre la zona dilatada per a permetre que l’aire surti a l’exterior. Posteriorment s’aplicaria una solució mucolítica per a eliminar possibles taps mucosos i se segellaria l’orifici.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA