MEDICINA I CIRURGIA

Donat el medi en què viuen les espècies de les quals ens encarreguem, els coneixements mèdics actuals sobre elles són mínims en comparació dels d’altres espècies terrestres. Queda un llarg camí per recórrer en aquest camp i una de les missions de CRAM és ampliar el coneixement per facilitar la recuperació de totes les espècies marines, basant-se en l’experiència acumulada des de 1994. Presentem una sèrie de casos clínics singulars que han suposat reptes mèdics per al nostre equip veterinari.