ESOFAGOTOMIA

DADES

  • Espècie: Caretta Caretta
  • Longitud: 47.5 cm
  • Pes: 14 kg
  • Lloc de recollida: Blanes
  • Data: 20/07/2002

HISTÒRIA

Animal capturat accidentalment per un vaixell de palangre de superfície mentre pescava. L’animal va ser ràpidament tret de l’aigua amb ajuda d’un salabre, col·locat en una caixa, aïllat i humitejat contínuament fins a arribar a port, on membres de l’equip de rescat del CRAM ho van recollir i van portar al centre de recuperació.

EXAMEN FÍSIC

En l’examen físic l’animal presentava esgotament moderat per la captura i el transport, però la condició corporal era bona i la respiració regular i sense sons pulmonars anormals (crepitacions o sibilàncies).
No presentava ferides externes ni hams clavats en el cos, boca ni esòfag proximal.

Es va realitzar una radiografia de rutina per a descartar hams en l’aparell digestiu. Es va trobar un, tipus J5 «bec de lloro» en la porció distal de l’esòfag.

DIAGNÒSTIC

Ham clavat en esòfag.

TRACTAMENT

A causa de la impossibilitat d’extreure l’ham des de la boca, es va optar per mantenir a l’animal en observació per a veure si era capaç de transitar-lo, controlant les constants vitals i realitzant analítiques i radiografies seriades.
L’animal va ser tractat inicialment amb fluidoterapia oral i antibioterapia de cobertura durant les 2 primeres setmanes. L’alimentació era diària i en cap moment va deixar de menjar.

Passat aquest període l’animal va ser allotjat en règim de manteniment, menjant en dies alterns una dieta el més variada possible.

EVOLUCIÓ

Ja que l’ham no es movia del lloc on es va clavar inicialment, es va optar per realitzar una esofagotomía. Aquesta cirurgia consisteix en un abordatge ventral de l’esòfag cervical distal per a poder extreure l’ham per la incisió realitzada. Per a això l’animal és dormit completament i mantingut amb anestèsia inhalatòria i ventilació manual. Després d’obrir per plans, s’arriba a la mucosa esofàgica i a l’ham, que es reclava completament per a ser extret. Finalment, es tanquen les diferents capes de l’esòfag, musculatura cervical i pell.

En finalitzar la cirurgia, l’animal va ser col·locat en un tanc despertador amb aigua temperada en aspersió i calor, per a després ser incorporat al tanc de manteniment una vegada completament despert.

En pocs dies la tortuga estava menjant amb normalitat i en qüestió d’un mes va ser alliberat en perfecte estat de salut.

COMENTARIS

Més de 15000 tortugues són capturades de forma incidental pel palangre de superfície de la flota espanyola. Els pescadors, en col·laboració amb la Fundació, pugen a bord els animals capturats amb ajuda de salabres (per a evitar les lesions produïdes per l’hissat a pes) i tallen el sedal el més curt possible, perquè no hi hagi trams que puguin causar síndromes d’acordió en ser deglutits.
Els animals que arriben al Centre de Recuperació es realitza un examen físic complet, analítiques i radiografies per a descartar, entre altres coses, hams allotjats en l’aparell digestiu.

Quan una tortuga presenta un ham en la cavitat oral o en l’esòfag cervical és possible l’extracció via oral. Però quan queda més profund en l’esòfag és necessària la esofagotomía.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA