RECUPERACIÓ DE BALDRIGUES BALEARS

DADES

  • Espècie: Puffinus spp.
  • Pes: 0.5 kg
  • Lloc de recollida: L’Escala
  • Data: 16/05/2008

HISTÒRIA

A causa d’una línia il·legal de palangre de superfície, més de 30 ocells de diverses espècies van quedar atrapades prop de les Illes Medes. Gràcies a Salvament Marítim l’equip de rescat del CRAM va poder accedir al lloc. Molts individus estaven morts, però es van poder recuperar un total de 22 baldrigues balears i mediterrànies (Puffinus mauretanicus i P. yelkouan, respectivament) i un gavià de potes grogues (Larus michaelis). D’aquestes, 9 baldrigues i la gavina van poder ser alliberades dels sedals i els hams in situ, prèvia rehidratació oral. Les altres 13 baldrigues van ser portades al centre de recuperació de la Fundació CRAM (2 de les quals van morir en el trajecte).

EXAMEN FÍSIC

Tots els ocells presentaven esgotament i deshidratació, amb lleugera taquipnea, però l’estat general i la condició corporal eren bons. A més, alguns exemplars presentaven laceracions superficials en ales i comissura bucal, un altre un tall incisiu en la membrana interdigital i, finalment, un presentava alteració en la mobilitat de l’ala dreta.

DIAGNÒSTIC

Lesions de diversa consideració multifocals per segat, produïdes pel sedal. Cos estrany en aparell digestiu, contusió articulars en ala en un exemplar.

TRACTAMENT

Se’ls va administrar un tractament de rehidratació oral mitjançant fluids amb electròlits, cobertura antifúngica i antibiòtica, suplement vitamínic i antiinflamatoris orals. Després de 24 hores d’evolució els animals estaven en perfectes condicions i van ser sotmesos endoscopía digestiva sota anestèsia inhalatòria per a determinar la gravetat de les lesions produïdes pels hams. Es va aprofitar llavors per a realitzar un examen encara més exhaustiu, radiografiar, anellar i prendre dades biomètriques.
En tots els ocells es va trobar l’ham allotjat en esòfag distal o principi del proventricle, però a causa de l’ancoratge i la petita grandària d’aquestes espècies va ser impossible l’extracció. En la radiografia es podia observar un patró alveolar lleu difús, possiblement derivat de la deglució desviada d’aigua marina.

EVOLUCIÓ

Durant l’endoscòpia, un dels animals va entrar en parada cardiorrespiratòria i va morir. En la necròpsia es va poder observar com l’ham havia travessat la paret esofàgica i clavant-se en els grans gots cardíacs, causant una hemorràgia interna i la mort.

Els 10 exemplars restants van evolucionar favorablement, menjaven amb normalitat i la permeabilitat de les plomes es va restaurar, per la qual cosa van ser alliberats entre 7 i 10 dies després del seu ingrés. Els hams poden romandre a l’interior de l’aparell digestiu, sent encapsulats, sense causar problemes en la vida de l’animal.

COMENTARIS

Les baldrigues balear i mediterrània estan en perill crític d’extinció, fonamentalment per la desaparició dels seus llocs d’implantació (rompents dels penya-segats) i la depredació per part de gats i rates. De fet, s’estima que la baldriga balear s’extingirà en menys de 20 anys, ja que la seva població mundial actualment no supera les 4000 parelles.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA