ASSESSORAMENT AL TREBALL DE RECERCA DEL BATXILLERAT 2022

La Fundació per a la Conservació i Recuperació d’Animals Marins (CRAM) és una entitat sense ànim de lucre dedicada a la protecció del medi marí i de les espècies que hi habiten. Des de l’àrea d’educació, AULACRAM, dóna la possibilitat a l’alumnat de Batxillerat de poder realitzar el seu Treball de Recerca al nostre centre.

Objectius:

 • Adquirir coneixements vers la conservació d’espècies marines amenaçades i el seu hàbitat.
 • Desenvolupar actituds relacionades amb la investigació científica (persistència, esperit crític, curiositat…).
 • Potenciar les capacitats d’autonomia en l’aprenentatge i utilitzar eines per a dur a terme la recerca.

TEMES POSSIBLES

 • Estudis etològics amb pacients: efecte del soroll ambiental en tortugues marines, contribució de programes d’enriquiment en tortugues marines en recuperació i disseny d’algun element, comparació etològica de pacients, etc.
 • Estudis de medi ambient: efecte del turisme sobre les platges, presència de plàstics a la costa catalana, incidència de la pesca en la biodiversitat del litoral…
 • Estudis de conservació: estudi de les principals amenaces dels pacients del CRAM, impacte de la pesca accidental en pacients del CRAM, disseny de campanyes de conscienciació sobre alguna problemàtica del medi marí…
 • Estudis d’educació ambiental: avaluació d’activitats educatives del projecte AULACRAM, identificació del perfil del educador/a ambiental, disseny de material didàctic i anàlisis del seu impacte…
3 SESSIONS TEÒRIQUES
Aquestes sessions són grupals i tenen com a objectiu presentar la tasca de la Fundació CRAM i introduir l’alumnat en l’estructura i les diferents metodologies del treball de recerca.
SESSIÓ 1 SESSIÓ 2 SESSIÓ 3
 • Presentació del CRAM.
 • Amenaces i conservació del mar Mediterrani i la seva flora i fauna.
 • Introducció al Treball de Recerca
 • Estructura del Treball de Recerca.
 • Metodologies de recerca.
 • Tractament i extracció de dades i informació
 • Anàlisi de resultats.
 • Presentació oral i escrita
 • Cites i bibliografia.
6 SESSIONS PRÀCTIQUES
Són individuals i presencials. L’alumne/a disposa de sis sessions on pot venir a les instal·lacions del CRAM per fer ús dels recursos necessaris per elaborar la seva part pràctica del treball. Els recursos a disposició són:
 • Resolució de dubtes i assessorament en l’elaboració del treball de recerca.
 • Estudis etològics amb pacients(*).
 • Consulta de la base de dades de pacients i accés a historials clínics.
 • Anàlisi dels residus ingerits pels pacients del CRAM.
 • Seguiment i avaluació d’activitats educatives del projecte AULACRAM.
 • Entrevistes a professionals del CRAM.
3 SESSIONS ONLINE
Durant el període d’assessorament, l’alumnat té l’opció de realitzar tres sessions en línia amb el tutor/a de la Fundació CRAM per resoldre dubtes i fer un seguiment del progrés del seu treball. Les sessions es realitzaran a través de la plataforma ZOOM, amb prèvia data de reunió consensuada per l’alumne/a i per tutor/a del CRAM.

(*) Els estudis etològics estaran condicionats per l’evolució clínica dels pacients que es trobin al Centre en el moment de la realització del Treball de Recerca. L’alumnat que participi en aquest programa haurà de tenir una actitud de respecte pels animals i pel personal del Centre, així com tenir present que no es podrà fer cap manipulació de l’animal.

Es realitzaran dues tandes de treball de recerca corresponents a:

 • Grup A: inscripcions de l’1 de gener de 2022 a l’11 de març del 2022. Aquest grup està dirigit a l’alumnat que entrega el treball entre setembre i principis de novembre del 2022.
 • Grup B: inscripcions de l’1 de gener de 2022 al 6 de maig del 2022. Aquest grup està dirigit a l’alumnat que entrega el treball entre finals de novembre del 2022 i el gener del 2023.
CALENDARI GRUP A (**) GRUP B (**)
Sessió teòrica 1 12 de Març 7 de Maig
Sessió teòrica 2 21 de Maig 21 de Maig
Sessió teòrica 3 22 de Setembre 3 de Novembre
6 sessions pràctiques Juliol i Agost Juliol i Agost
3 sessions online(***) Es poden sol·licitar en qualsevol moment de l’assessorament Es poden sol·licitar en qualsevol moment de l’assessorament

(**) Les dates podrien modificar-se lleugerament segons les necessitats de l’alumnat.

(***) L’alumnat s’ha de posar en contacte amb nosaltres per correu, per concretar les dates i els horaris de les sessions individuals segons la seva disponibilitat i la del tutor/a del CRAM.

LLOC DE REALITZACIÓ

 • Tant les sessions teòriques 1 i 2 i les 6 sessions individuals es realitzaran presencialment a les instal·lacions del CRAM, i la sessió teòrica i les sessions online, es realitzaran en format virtual a través de la plataforma ZOOM.
 • L’accés al CRAM en període estival és possible per mitjà de transport públic, la resta de l’any l’alumnat haurà de venir en transport privat.

RESERVES I INFORMACIÓ

Trobaràs tota la informació sobre el treball de recerca i la fitxa d’inscripció per imprimir en aquest enllaç:

 • Telèfon: 93 10 10 170
 • Formulari de reserves