L’acumulació de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera és la principal causa del canvi climàtic. Però, sabíeu que molts d’aquest gasos, com el CO2, el metà o el vapor d’aigua, ja existien de forma natural abans que l’home poblés el planeta i que són indispensables per a la vida? Han estat la indústria, el transport i fins i tot l’agricultura massiva els que han provocat l’augment de la concentració d’aquests gasos i, conseqüentment, la radicalització d’un fenomen natural: l’efecte hivernacle.

[row]

[column size=”one-half”]

Tenint en compte que més del 70% de la superfície del planeta Terra són mars i oceans, és lògic pensar que aquests ecosistemes estaran considerablement afectats per aquests canvis. Podem imaginar que, progressivament, la temperatura del mar augmentarà, que els pols s’aniran desfent i que, en conseqüència, el nivell del mar pujarà, però això no acaba aquí.

L’augment de CO2 a l’atmosfera provoca també un augment de CO2 al mar i, en conseqüència, la progressiva acidificació de les aigües. D’altra banda, els canvis en la climatologia generaran variacions en els corrents marins que tindran unes conseqüències descomunals. Són moltíssimes les espècies i cicles biològics que depenen dels corrents oceànics, per la qual cosa preveure’n totes les repercussions és gairebé impossible.

[/column]

[column size=”one-half”]

Bleached-branching-coral
Bleached branching coral (Acropora sp.) at Heron Island, Great Barrier Reef (21st January 2005). Author: J. Roff

[/column]

[/row]

Moltes comunitats de vital importància per al medi marí, com podrien ser els esculls de corall a les zones tropicals o les praderies de fanerògames marines al Mediterrani, són extremadament sensibles a les variacions de temperatura de l’aigua del mar. La desaparició d’aquestes comunitats tindria importants conseqüències tant ecològiques (són zones amb una gran biodiversitat i importantíssimes fonts d’oxigen) com econòmiques (hi hauria un deteriorament paisatgístic per canvis en el perfil de les platges i un augment de la terbolesa de l’aigua, així com una reducció de la pesca, ja que moltes espècies d’interès comercial depenen d’aquestes praderies).

Segons dades de l’Organització de les Nacions Unides (ONU), una quarta part del CO2 que les activitats humanes alliberen anualment a l’atmosfera és absorbida pels oceans. De fet, són precisament comunitats aquàtiques com les praderies de fanerògames marines o els aiguamolls els qui actuen com a grans reserves de carboni, i poden arribar a emmagatzemar quantitats fins a cinc vegades superiors a les dels boscos tropicals.

Així doncs, els nostres mars i oceans no només patiran incalculables conseqüències si no alentim el canvi climàtic, sinó que tenir-ne cura i conservar-los és indispensable per controlar-lo.

[blockquote align=””]

Si voleu conèixer amb més detall les conseqüències del canvi climàtic al Mediterrani i el rol que juguen al nostre mar comunitats com les praderies de Posidonia oceanica, podeu assistir al curs dedicat a l’estudi de la diversitat i de les amenaces que pateixen els fons marins, que impartirem a la Fundació CRAM el cap de setmana del 12 i 13 de desembre.

[/blockquote]