MARTA

DADES D’INGRÈS

  • Nom: Marta
  • Espècie: Tortuga Babaua (Caretta caretta)
  • Data d’ingrès:  1 de juny 2017
  • Població de recollida: Sant Carles de la Ràpita
  • Causa d’entrada al centre: Captura accidental. Malaltia descompressiva grau 2.
  • Alliberament: 29 d’octubre 2017

CONEIX LA HISTÒRIA DE MARTA

La Marta és una tortuga d’uns 40kg que va arribar al CRAM el passat 1 de juny. Aquesta tortuga va ser pescada accidentalment a Sant Carles de la Ràpita. El patró de l’embarcació va donar l’avís per tal de que pogués ser tractada a la Fundació CRAM. Els veterinaris del centre van observar que la tortuga presentava gas en els teixits en una de les projeccions de les diferents radiografies que es van realitzar. Altres proves diagnòstiques van poder determinar que presentava gas a nivell de l’arteria renal. En aquests casos on l’animal presenta la malaltia descompressiva, de no ser atès, pot arribar a morir als dos o tres dies. Aquesta patologia en vertebrats marins es generada per l’estrès que pateixen en l’interior de les xarxes al augmentar l’activitat física, alterant així el lent ritme cardíac i el tancament del circuit pulmonar que li permeten romandre hores sota l’aigua. Aquesta situació d’estrès és la causant de que la tortuga comenci a solubilitzar nitrogen i s’acumuli en el seu organisme. Actualment, i desprès de sotmetre’s a tractament hiperbàric, la Marta està recuperada per tornar al mar.

L’ALIMENTACIÓ I LES CURES QUE REP ÉS GRÀCIES A LES VOSTRES APORTACIONS COM A PADRINS.