Fundación Banco Santander i Fundació CRAM desenvolupen un projecte integral de conservació i preservació de tortugues marines a Catalunya

La Fundació CRAM per a la Conservació i Recuperació d’Animals Marins presenta juntament amb Fundación Banco Santander els resultats d’aquest projecte pioner de conservació i preservació de tortugues marines a les instal·lacions del Centre de la Fundació CRAM, al Prat de Llobregat.

A la presentació del projecte van estar presents el Director General de Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Ferran Miralles, i la tinent d’alcalde de l’Àrea d’Urbanisme i Medi ambient de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, Alba Bou, així com el Director de Fundación Banco Santander, Borja Baselga, entre altres convidats. Com a punt final d’aquest acte es van alliberar a la platja del Prat de Llobregat dos exemplars de tortuga marina després d’haver estat tractades i recuperades al CRAM (Bienvenida i Coco).

Slide background

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Per a això s’han desenvolupat quatre grans línies de treball entorn de la tortuga babaua (Caretta, caretta), l’espècie de tortuga marina més freqüent al Mediterrani i amb un estat de conservació molt vulnerable. Aquestes accions han estat dirigides principalment a obtenir un major coneixement sobre aquests animals per a afavorir la seva conservació a través del seguiment via satèl·lit de 5 exemplars. D’altra banda, s’ha treballat també a mitigar els efectes negatius de la seva principal amenaça, la pesca accidental, a través de la sensibilització i col·laboració del sector pesquer, d’una banda, i del disseny d’una tecnologia específica (cambra hiperbàrica) que permet augmentar les possibilitats de supervivència de les tortugues capturades accidentalment en xarxes de pesca. I, finalment, s’ha apostat per a la recerca a través del desenvolupament de noves línies d’estudi en reproducció assistida en captivitat per a contribuir a l’equilibri poblacional d’aquesta espècie.

Les tortugues marines són espècies en perill d’extinció en mars i oceans de tot el món. Les principals amenaces que posen en perill la seva supervivència són la interacció pesquera, la contaminació i la pèrdua progressiva del seu hàbitat. El projecte acollit dins del programa de Recuperación del Patrimonio Natural de Fundación Banco Santander té com a objectiu millorar l’estat de conservació de les tortugues marines que transiten i habiten en el Mediterrani.

Totes les accions desenvolupades en el marc del projecte han permès a CRAM i a altres entitats obrir noves línies d’actuació en un futur, asseient les bases per al desenvolupament de projectes entorn a la conservació de les tortugues marines. Aquesta és una de les premisses del programa de recuperació de patrimoni de Fundación Banco Santander que busca la replica del projecte a altres zones del territori peninsular.

LÍNIES D’ACTUACIÓ

  1. SEGUIMENT VIA SATÈL·LIT

Per a recomanar estratègies eficaces de conservació d’aquesta espècie tan amenaçada és fonamental conèixer la seva distribució i migracions. Per aquest motiu, s’ha desenvolupat una línia d’actuació entorn a la marcació i seguiment via satèl·lit d’exemplars recuperats al centre de recuperació i reintroduïts de nou en el seu hàbitat, amb la col·laboració d’universitats i altres entitats de conservació.

En el marc del projecte un total de 5 exemplars de tortuga babaua (Caretta caretta) s’han recuperat i reintroduït en el seu medi natural marcats mitjançant transmissor de seguiment via satèl·lit. Els animals seleccionats per al projecte han estat dos exemplars adults, un subadult i dos juvenils per a obtenir dades de diferents cicles vitals d’aquests animals. L’objectiu principal d’aquesta acció ha estat l’estudi dels patrons de distribució d’aquesta espècie per recaptar dades d’interès científic que permetin augmentar el coneixement i proposar mesures més adequades per a la seva conservació.

  1. REPRODUCCIÓ ASSISTIDA EN CAPTIVITAT

S’ha iniciat un estudi de reproducció assistida en captivitat de tortugues marines. A través de diferents fases d’estudi (estudis anatòmics, estudi dels cicles hormonals, viabilitat de l’extracció de semen, inseminació i seguiment) es pretén aconseguir cries en captivitat mitjançant reproducció assistida, per posteriorment reintroduïr-les en el seu hàbitat natural i contribuir a l’equilibri poblacional d’una espècie en perill com és la tortuga babaua. S’ha realitzat un complet estudi ecogràfic i hormonal a un total de 6 exemplars de tortuga marina de l’espècie Caretta caretta per recaptar dades de gran valor sobre els cicles reproductius d’aquesta espècie. Concretament, s’han obtingut dades de 3 femelles i 3 mascles, 4 d’aquests no són reintroduïbles al seu medi natural per les lesions o condicions que presenten. Des de l’inici de l’estudi s’han pres mostres de sang de forma mensual amb l’objectiu de determinar els paràmetres hormonals.

Paral·lelament, s’han realitzat estudis ecogràfics de forma mensual per a valorar l’estat de les gònades, a través de la fossa prefemoral tractant de localitzar-les i determinar l’estat de desenvolupament d’aquestes. Respecte a l’obtenció de semen, els resultats obtinguts en el marc del projecte han permès obrir noves línies d’estudi. D’una banda, donar continuïtat a les possibilitats d’obtenir esperma mitjançant l’electroestimulació, i per un altre, donats els resultats hormonals obtinguts dels mascles, on s’ha pogut observar un grau d’excitació i valors hormonals per sobre dels nivells normals, els experts consideren la possibilitat de fer cria en captivitat a través de la còpula natural i intentar l’obtenció de semen a través d’estimulació manual. Es tracta d’una línia en fase d’estudi i valoració per part de l’equip veterinari.

  1. SENSIBILITZACIÓ DEL SECTOR PESQUER

La pesca accidental és la principal causa de regressió de les tortugues marines. És per això que considerem de vital importància mantenir una estreta col·laboració amb els pescadors realitzant campanyes periòdiques de sensibilització i capacitació pesquera. En el marc d’aquest projecte, s’han establert contactes amb les administracions competents i amb el sector pesquer per crear un marc de treball conjunt. La sensibilització i capacitació del sector pesquer és una de les línies prioritàries per a la conservació de les tortugues marines, ja que la pesca accidental és la principal causa de mort d’aquests animals.

És per això que en el marc del projecte s’ha desenvolupat una campanya amb els pescadors d’arrossegament de Catalunya, centrant especial atenció a la zona del delta de l’Ebre, per ser l’única zona en tot el litoral espanyol on està permesa la pesca d’arrossegament a menys de 50 metres de profunditat i on la interacció amb tortugues marines és superior que a altres zones.

A través d’unes jornades formatives i de sensibilització, l’objectiu principal de la campanya ha estat la de capacitar al sector pesquer per a unir esforços que permetin augmentar les possibilitats de supervivència de les tortugues marines davant d’una captura accidental.

  1. INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT

Arran d’una publicació científica recent on es va evidenciar que la principal causa de mort de tortugues capturades en xarxes d’arrossegament era la síndrome d’embòlia gasosa, també conegut com a “mal de bussejador”, s’ha dissenyat en el marc del projecte una cambra hiperbàrica específicament per a tortugues marines, amb l’objectiu de poder oferir un tractament eficaç que permeti augmentar amb escreix les possibilitats de supervivència de l’animal.

Aquest estudi ha demostrat que les tortugues marines capturades accidentalment en xarxes d’arrossegament sofreixen de síndrome descompressiu o embòlia gasosa. En termes generals, l’estrès provocat per la captura altera els mecanismes fisiològics d’aquests animals bussejadors que posseeixen per prevenir aquesta malaltia. Per poder tractar als animals amb síndrome de descompressió és imprescindible comptar amb una cambra hiperbàrica que pugui dissoldre el nitrogen en sang en poques hores i evitar la mort de l’animal afectat. Atès que s’estima que el nombre de captures en aquest art de pesca és elevat, es fa fonamental disposar amb la tecnologia apropiada per fer un abordatge veterinari exitós.

És per això que en el marc del projecte s’ha treballat en el disseny d’una cambra hiperbàrica adaptada específicament a les necessitats de les tortugues marines. Aquesta tecnologia, la segona a Espanya i única a Catalunya, permetrà, d’una banda, recuperar exemplars de tortuga marina que abans haguessin mort, i per un altre, posar a disposició d’altres centres de recuperació de tota Espanya els paràmetres de disseny de la cambra.

SOBRE FUNDACIÓN BANCO SANTANDER

El suport de Fundación Banco Santander a aquest projecte s’emmarca dins de la seva línia de Recuperació de Patrimoni Natural, que el seu objectiu és restaurar i conservar determinats ecosistemes degradats que precisen actuacions concretes de recuperació. Es tracta en tots els casos d’espais molt importants per a la conservació del Patrimoni Natural, la protecció dels ecosistemes i la defensa de la biodiversitat. La majoria d’aquestes actuacions es poden seguir a través del multimèdia de Recuperación de Espacios Naturales de la Fundación, una eina online gràcies a la qual es pot accedir a totes les restauracions mediambientals d’aquesta institució.