Programa d’ enriquiment en tortugues marines

La Fundació CRAM ha iniciat un programa d’enriquiment amb les tortugues marines residents al Centre de Recuperació d’Animals Marins. Es tracta d’exemplars que per les lesions que presenten no es poden reintroduir i es mantenen en les nostres instal·lacions.

L’enriquiment ambiental té com a o a objectiu estimular comportaments adequats per a l’espècie i que satisfacin les seves necessitats físiques , psicològiques i conductuals de l’animal . Proporcionar estímuls mentals forma part de la rehabilitació dels animals d’un centre de recuperació . D’aquesta manera , un ambient enriquit hauria d’oferir als animals una sensació de control , donant-los la capacitat de prendre decisions per si mateixos , i aconseguir així mantenir una certa independència dels humans . Abans d’iniciar un projecte d’enriquiment és fonamental conèixer la biologia de l’animal per desenvolupar les conductes pròpies de l’espècie .

Alguns exemples d’exercicis d’enriquiment són disposar objectes en el tanc per donar-los la possibilitat d’amagar, amagar el propi aliment , introduir objectes controlats perquè interactuïn amb ells si ho desitgen , i desenes de possibilitats amb objectius conductuals diferents .

Cada dia , els especialistes de CRAM amb l’ajuda dels seus voluntaris observen i monitoritzen tot el procés i recullen les dades obtingudes per fer una valoració posterior de les diferents accions . Aquesta és l’única manera possible saber si un projecte està funcionant de manera positiva en l’animal al qual se li aplica .

Per evitar repeticions el programa sol ser mensual i intercala objectes / accions de diferents tipus – estructural , sensitiu , cognitiu , nutricional , social.