La Fundació CRAM per a la Conservació i Recuperació d’Animals Marins està duent a terme un projecte de conservació de les tortugues marines a través de la recuperació i reintroducció als seu medi natural d’animals capturats accidentalment en xarxes d’arrossegament, i de la sensibilització al sector pesquer de les Terres de l’Ebre envers la preservació d’aquestes espècies.

Es tracta d’un projecte que compta amb el recolzament de la Generalitat de Catalunya, i amb la col·laboració de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través del Programa pleamar, cofinançat pel FEMP.

El projecte té com a objectiu, d’una banda, sensibilitzar i implicar al sector pesquer d’arrossegament de la zona del delta de l’Ebre per minimitzar l’impacte que la pesca accidental té sobre les tortugues marines, a través de reunions amb les confraries implicades i establiment de relacions amb els mateixos pescadors.

D’altra banda, el projecte pretén recuperar totes les tortugues marines capturades incidentalment per les embarcacions participants en aquesta iniciativa i reintroduir-les al seu medi natural amb la major brevetat possible de la mà dels pescadors col·laboradors i les seves famílies.

I, per últim, crear nuclis de voluntaris formats i coordinats que donin suport a l’operatiu de rescat dels especialistes del CRAM per tal de sensibilitzar a la societat i garantir una actuació immediata i eficaç que afavoreixi les possibilitats de supervivència dels animals capturats.

El projecte va arrancar el passat mes de desembre, amb una durada d’un any, i en tan sols tres mesos i mig en funcionament hi han participat 17 embarcacions d’arrossegament, s’han atès 36 tortugues marines, de les quals ja s’han recuperat i alliberat 24 exemplars en el marc d’aquesta iniciativa.

Els animals, d’entre 3 i 73 kg de pes, van quedar atrapats accidentalment en xarxes de pesca a zones properes al delta de l’Ebre, i gràcies a l’avís i col·laboració dels pescadors van poder ser rescatats i traslladats immediatament al centre de recuperació per al seu diagnòstic i tractament.

Aquestes xifres elevades posen de manifest la gran necessitat existent de posar en marxa un projecte d’aquestes característiques.

Els pescadors: peça clau en la conservació de les tortugues marines

La principal amenaça de les tortugues marines és la pesca accidental. Per aquest motiu, la implicació i col·laboració del sector pesquer és fonamental per a la preservació d’aquestes espècies tan vulnerables a l’acció humana.

El projecte ha estat molt ben acollit pels pescadors de les Terres de l’Ebre, els quals s’han mostrat molt interessats a col·laborar i s’hi han implicat des del primer moment.

Els pescadors són una peça imprescindible en la conservació de les tortugues marines, esdevenint  el primer agent implicat en el procés de recuperació d’aquests animals, donat que són els primers en detectar la captura accidental i els encarregats d’activar el protocol de rescat.

Una publicació científica recent va posar de manifest que les tortugues marines capturades accidentalment en xarxes d’arrossegament podien patir d’una malaltia disbàrica, molt semblat a la que pateixen els bussejadors quan excedeixen el temps d’immersió o pugen massa ràpid a la superfície.

Aquestes patologies es desencadenen principalment per la suma de pujar a l’animal ràpidament fins a la superfície i per l’estrès que pateixen per la captura. Aquesta situació podria provocar que les tortugues marines no poguessin efectuar correctament el transvasament de gasos del torrent sanguini, acumulant quantitats de nitrogen que posarien en risc la seva supervivència, a més d’una possible sobreexpansió pulmonar. És per aquest motiu, que quan una tortuga marina és capturada per accident, encara que sembli activa i sense símptomes evidents, requereix d’atenció veterinària immediata per tal de fer un diagnòstic adequat i un tractament d’urgència en cas necessari. Del contrari, si ha resultat afectada internament i no rep tractament, podria morir al cap d’unes hores o dies d’haver estat retornada al mar.

Aquesta troballa científica va posar en evidència la necessitat de revisar els protocols d’actuació després d’una captura accidental de tortuga marina i traslladar aquesta informació als pescadors per tal d’establir col·laboracions i un marc de treball conjunt que augmentés les possibilitats de supervivència d’aquests animals.

En el marc del projecte s’ha seleccionat als pescadors de la zona del delta de l’Ebre per ser una zona litoral que presenta una concentració elevada de tortugues babaues i per ser la zona on es capturen accidentalment més animals.

Paral·lelament, i com a punt clau en el tractament d’aquesta patologia, la Fundació CRAM compta amb la única càmera hiperbàrica de Catalunya dissenyada específicament per al tractament de malalties disbàriques en tortugues marines.