La gran majoria d’aquests animals havien quedat atrapats accidentalment a xarxes de pesca i han pogut ser atesos, abans de la seva reintroducció, gràcies a la col·laboració dels pescadors.

Des de l’Àrea de Clínica i Rescat de la Fundació CRAM s’han ates un total de 90 tortugues marines de l’espècie Caretta caretta durant l’any 2021, xifra record d’ingressos d’aquesta espècie. En els seus 25 anys de treball a favor del mar la xifra més alta havia estat a l’any 2001, amb un total de 85 assistència a tortugues vives.

La principal amenaça de les tortugues marines és la interacció pesquera i és el principal motiu d’ingrés al nostre Centre de Rescat. Dels 90 exemplars atesos durant l’any 2021, el 85% havia quedat capturat accidentalment per un art pesquer, principalment el d’arrossegament. Durant l’any 2021, s’ha pogut recuperar i reintroduir al mar al 80% dels exemplars i un 13% romanen al centre pendent de la seva reintroducció fins la seva completa recuperació.

Des dels inicis de la Fundació CRAM s’han realitzat campanyes de sensibilització i col·laboració del sector pesquer. La seva implicació és fonamental per a la preservació d’aquestes espècies tan vulnerables a l’activitat humana. Els pescadors són una peça clau en la conservació de les tortugues marines, convertint-se en el primer agent involucrat en el procés de recuperació d’aquests animals, ja que són els primers en detectar la captura accidental i són els encarregats d’activar el protocol de rescat.

AA més, aquest 2021 s’han atès un total de 7 tortugues marines amb aletes entortolligades a xarxes o fils de pesca abandonats. 5 d’aquests exemplars han passat per una intervenció quirúrgica d’amputació d’algunes de les seves aletes i han pogut ser totes reintroduïdes amb èxit al seu medi natural. És fonamental que, en el cas de trobar un animal entortolligat, mai s’ha de retirar el material causant d’aquest emmallament i s’ha de trucar immediatament al 112 per procurar una assistència veterinària que augmenti les possibilitats de recuperació de l’animal.

Des de 1994 s’han atès a 833 tortugues marines vives i s’ha aconseguit un èxit de recuperació del 79,2%. Arribar a aquesta xifra d’ingressos en un sol any, no només consolida la capacitat de la Fundació CRAM de mantenir aquests xifres, sinó d’augmentar encara més aquest número en les properes campanyes de sensibilització pesquera.

25 anys de sensibilització pesquera

Els inicis van ser anys pioners i s’iniciaren campanyes com la d’”Ajudem-la”, basada en el treball conjunt amb els pescadors de palangre, que va assolir tant d’èxit que, posteriorment, s’ha arribat a adoptar com model de gestió en la conservació de tortugues marines. Tècniques quirúrgiques i plantejaments d’assistència i clínica d’encallaments es convertiren en referents quan foren presentats en fòrums científics internacionals.

Van arribar anys de creixement on es van dur a terme grans campanyes científiques i de divulgació a bord del Vell Marí, el veler científic del CRAM, per tot l’estat espanyol, posant en evidència les amenaces que afecten a la fauna marina i la necessitat d’actuar amb immediatesa.

En els últims anys, i arrel d’una publicació científica que va posar de manifest que les tortugues marines capturades accidentalment en xarxes d’arrossegament podien patir d’una malaltia disbàrica, va posar en evidència la necessitat de revisar protocols d’actuació després d’una captura accidental de tortuga marina en xarxes d’arrossegament, i traslladar aquesta informació als pescadors per tal d’establir col·laboracions i un marc de treball conjunt que augmentés les possibilitats de supervivència d’aquests animals. El projecte, conegut sota la campanya “Pescadors a favor del mar, es va iniciar l’any 2017 i després de 5 anys de projecte s’han atès un total de 261 tortugues marines amb un èxit de recuperació del 91%.

Més informació: