TORTUGUES

ACCIONS JUNTAMENT AMB PESCADORS

LA INTERACCIÓ PESQUERA ÉS LA PRINCIPAL AMENAÇA QUE POSA EN PERILL LA SUPERVIVÈNCIA DE LES TORTUGUES MARINES

MILERS DE TORTUGUES MOREN CADA ANY ATRAPADES EN LES DIFERENTS ARTS DE PESCA

La Fundació CRAM s’ha caracteritzat sempre per la seva cura a treballar en estreta i productiva cooperació amb els pescadors per a reduir l’impacte negatiu que la pesca incidental té sobre les poblacions de tortugues marines que habiten i transiten les aigües del Mediterrani.

A la dècada dels noranta, la Fundació CRAM ja es va introduir en el camp de la recerca de poblacions de tortuga i es van realitzar col·laboracions directes amb el sector pesquer. Es van plantejar noves propostes en la identificació de les zones més afectades pel by-catch elaborant mapes de zonació de risc i en començar amb la col·laboració amb el sector pesquer. Diferents estudis realitzats per l’equip CRAM van recopilar quines eren les confraries amb major incidència i les arts de pesca que interaccionaven en la captura de tortugues.

Va ser en aquest punt on la Fundació, va impulsar un nou model educatiu i de divulgació. AJUDEM-LA, una campanya de conscienciació dirigida a la flota de palangre superficial de Catalunya amb l’objectiu d’informar els pescadors sobre el medi marí i quines metodologies haurien de seguir davant captures incidentals.

Aquesta iniciativa va anar guanyant recorregut fins que en el 2011, la Fundació CRAM va desenvolupar un projecte de formació a pescadors en el marc del programa europeu LIFE+ INDEMARES. Centenars d’embarcacions de pesca de tota Espanya van rebre una formació i una capacitació específica dirigida a la conservació de les tortugues marines

En els seus anys d’història, la Fundació CRAM ha elaborat diversos protocols d’actuació davant una captura incidental de tortuga marina en diferents arts de pesca i ha desenvolupat dispositius que augmenten les possibilitats de supervivència d’aquests animals i faciliten el treball dels pescadors.