AVARAMENT DE RORCUAL COMÚ

(BALAENOPTERA PHYSALUS)

DADES

  • Espècie: Balaenoptera physalus
  • Longitud: 1.100 cm
  • Pes: 20.000 kg
  • Lloc de recollida: Sitges
  • Data: 10/12/1994

HISTÒRIA

Un juvenil de rorcual comú va aparèixer nedant enfront de les platges de Sitges en aigües succintes (de poca profunditat). Aparentment l’animal no mostrava signes de malaltia i la seva activitat era normal.

EXÀMEN FÍSIC

En una aproximació a l’animal, no es va observar cap manifestació externa de malaltia, la respiració era regular presentava bona condició corporal. La seva activitat era normal.

DIAGNÒSTIC

Avarament individual d’exemplar jove, possiblement per desorientació, encara que no es va descartar ni va confirmar cap causa orgànica.

TRACTAMENT

L’equip de la Fundació CRAM, conjuntament amb embarcacions de la zona i Salvament Marítim, van interposar diverses embarcacions entre l’animal i la riba per a evitar que s’acostés més i poder conduir-ho cap a aigües més profundes.

EVOLUCIÓ

Diversos dies després va tornar a aparèixer, aquesta vegada completament encallat en Comarruga, al sud de Sitges, però sense signes aparents de malaltia. Gràcies al treball en equip es va aconseguir reintroduir l’animal mar a dins. Els serveis de vigilància no van tornar a notificar la presència d’aquest exemplar prop de la costa.

COMENTARIS

L’avarament de grans cetacis suposa un repte a l’hora de realitzar un rescat o reintroducció al mar. És necessari el treball conjunt de diferents entitats per a poder fer un treball de semblant magnitud. A més, cal treballar coordinadament i ràpidament, però intentant minimitzar l’estrès el més possible.
A més, cal tenir en compte que coses com un examen físic complet o segons que tipus de tractaments són inviables, a causa de les dimensions de l’animal, però també al risc que pot suposar per a l’equip de rescat o per al veterinari.

Generalment els grans cetacis arriben a la costa morts, moltes vegades a causa d’impactes contra grans bucs. Això pot donar-se bé per alguna malaltia que els afebleixi o per la contaminació acústica, que impedirien que l’animal s’orienti correctament o detectar a temps l’amenaça que suposa el cada vegada major trànsit marítim.