ESTRANGULACIÓ D’UNA EXTREMITAT

DADES

  • Espècie: Caretta Caretta
  • Nom: Luna
  • Sexe: Femella
  • Longitud: 69.2 cm
  • Pes: 42.2 kg
  • Lloc de recollida: Tarragona
  • Data: 29/06/2006

HISTÒRIA

Aquest exemplar de tortuga babaua va ser oposat surant en el port de Tarragona, en un estat molt deteriorat de salut i incapaç de nedar en estar embullada en sedal i xarxes de pesca. El particular que la va trobar es va tirar a l’aigua per a rescatar-la i alliberar-la de tot el material de pesca que l’empresonava.

EXAMEN FÍSIC

En animal presentava lesions associades a l’estrangulació pel sedal i la xarxa de pesca. L’extremitat anterior dreta estava pràcticament seccionada, quedant només unida al cos per musculatura. L’extremitat esquerra estava molt edematosa i el sedal havia segat pell i múscul, però sense aconseguir l’húmer i encara conservava la mobilitat.

L’animal sofria una severa deshidratació i feblesa i la porció cabal de la closca estava repleta de cirrípedes epibionts (Pollicipes pollicipes i Balanus balanoides), signe de falta d’activitat durant temps prolongat.

DIAGNÒSTIC

Gangrena i amputació traumàtica per art de pesca de l’aleta anterior dreta. Estrangulació i isquèmia en aleta anterior esquerra.

TRACTAMENT

L’extremitat anterior dreta va ser acabada d’amputar i es va recobrir la porció d’húmer que va quedar amb musculatura i pell. L’aleta anterior esquerra va ser tractada amb cures diàries. A més, es va mantenir a l’animal amb antibiòtic, antiinflamatoris i analgèsics durant tot el procés de cicatrització.

EVOLUCIÓ

La ferida de l’amputació va cicatritzar sense problemes en un mes, encara que poc temps després va aparèixer una proliferació dèrmica, amb hipersensibilitat que va acabar per desprendre’s, sense més implicacions clíniques.
Als pocs mesos d’ingressar, l’animal va desenvolupar en l’aleta esquerra osteomielitis en l’húmer, que va respondre a tractament antibiòtic. La mobilitat d’aquesta aleta va estar compromesa pràcticament un any. A més, en el procés de cicatrització es va formar una fístula que trigo a tancar un any més, amb cures periòdiques, però sense complicacions.

Actualment Lluna, que és el nom que se li va posar a aquest exemplar, és resident permanent del Centre de Recuperació de la Fundació CRAM i ha augmentat el seu pes en més de 10kg i res correctament.

COMENTARIS

Les restes d’arts de pesca que suren a la deriva en el mar poden causar lesions molt greus, fins i tot la mort, en les diferents espècies que es vegin afectades.

En el cas d’aquesta tortuga, encara que pot nedar amb normalitat, la lesió en les extremitats anteriors l’ha impossibilitat per a tota la vida per a reproduir-se correctament, ja que necessita les seves aletes per a sortir a les platges de nidificació, fer el clot i tapar-lo. Aquest exemplar, des del punt de vista de la conservació de la tortuga babaua, és com si estigués mort. Només si és introduït en un programa de reproducció en captivitat podrà tenir les mateixes oportunitats que altres femelles amb les aletes intactes.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA