EXTRACCIÓ D’HAMS VIA ORAL

DADES

  • Espècie: Caretta Caretta
  • Sexe: Femella
  • Longitud: 25 cm
  • Pes: 5.3 kg
  • Lloc de recollida: Tarragona
  • Data: 25/07/2002

HISTÒRIA

L’animal va ser capturat per un pescador de palangre mentre pescava entre Menorca i Barcelona per a la captura de la tonyina. Va ser recollit mitjançant salabre poc temps després d’ingerir l’ham.

EXAMEN FÍSIC

La tortuga estava activa, tots els reflexos eren positius i la seva condició corporal era bona. Presentava un sedal curt (que el pescador havia tallat prèviament) sortint per la boca. No es va poder accedir a l’ham en una primera exploració.

DIAGNÒSTIC

Es van realitzar diverses radiografies, tant laterolaterls com dorsventrals i es va poder comprovar que l’ham estava ancorat a nivell de l’esòfag mitjà. Les analítiques sanguínies no van indicar alteració cap, els valors obtinguts, tant en hematologia com en bioquímica van ser normals, per la qual cosa, es va decidir intervenir immediatament.

TRACTAMENT

Ja que l’ham estava ancorat en un lloc accessible, es va optar per realitzar la seva extracció via oral. Per a això, la tortuga va ser anestesiada completament. En una primera maniobra, es va localitzar l’ham en la llum esofàgica gràcies a l’elasticitat d’aquest, que permet prolapsar-lo (treure’l cap a l’exterior) amb suavitat cap a la cavitat oral. Una vegada localitzat, mitjançant un tub de metacrilat, es va aconseguir un camp quirúrgic net per a procedir a la maniobra que permet la seva extracció: intentar acabar de clavar l’ham de forma controlada mitjançant un instrument de pressió, per a posteriorment, poder tallar la reguarda de l’ham. Finalment, es va aconseguir tallar la punta i es va retirar l’ham per complet. Es va desinfectar la ferida i es va col·locar a l’animal en el tanc despertador mentre es recuperava de l’anestèsia.

EVOLUCIÓ

L’animal es va recuperar favorablement de la intervenció i després de 4 mesos va poder ser alliberat i en bona condició corporal.

COMENTARIS

El palangre és un dels arts de pesca que més afecta a les tortugues marines i aquest tipus d’intervencions són freqüents en els mesos d’estiu, quan aquests pescadors surten a pescar per a la captura del peix espasa i la tonyina fonamentalment. Es calcula que uns 20.000 animals són capturats anualment per la flota palangrera mediterrània però gràcies a la col·laboració dels pescadors catalans i CRAM, aquest índex és menor en la nostra costa.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA