OSTEOMIELITIS

DADES

  • Espècie: Caretta Caretta
  • Nom: Zipi
  • Longitud: 34 cm
  • Pes: 7.6 kg
  • Lloc de recollida: Vilanova i la Geltrú
  • Data: 03/08/1999

HISTÒRIA

Aquesta tortuga babaua va ser capturada per una embarcació de palangre amb un ham clavat a l’interior de la boca. No havia passat molt de temps en l’aigua i l’animal estava molt actiu.

EXAMEN FÍSIC

En l’exploració tot estava dins dels paràmetres normals. Es va trobar l’ham allotjat en cavitat oral, clavat al costat de la glotis. La condició corporal era bona, i els paràmetres sanguinis també.

DIAGNÒSTIC

Ham clavat en cavitat oral.

TRACTAMENT

Es va dormir l’animal utilitzant anestèsia intravenosa a causa de la rapidesa de la intervenció. L’extracció de l’ham no va suposar cap problema i no hi havia afectació de la via aèria.

EVOLUCIÓ

Zipi, com la vam batejar, va ser alliberada una setmana després gràcies a la ràpida recuperació.
No obstant això, 2 setmanes després del seu alliberament, va tornar a ser capturada, aquesta vegada en Llavaneres, per un particular que la va trobar surant prop de la riba.
En aquest cas l’animal presentava inflamació de les 4 aletes, una marcada apatia i la seva mobilitat estava molt restringida (atàxia). A més, presentava episodis d’anorèxia durant el primer mes.
Es van realitzar controls analítics, en els quals es va observar un augment dels leucòcits no específic (relacionat a infecció, inflamació, estrès…) i radiografies, sense trobar-se causa aparent del quadre que sofria.

No va ser fins a 2 mesos després que, en un dels controls radiològics complets, va aparèixer la veritable patologia: l’animal presentava un quadre sever d’osteomielitis (inflamació de l’os, generalment causada per una infecció) en tots els ossos llargs i una fractura de la la branca mandibular esquerra (deguda a la fragilitat per la baixa densitat dels ossos).
Es van realitzar llavors cultius bacterians de medul·la òssia per a aïllar l’agent patogen i es va trobar un bacteri sensible a amikacina.

Zipi va estar ingressada 2 anys, amb tractament antibiòtic i antiinflamatori fins que els seus ossos van recuperar la densitat normal, encara que 1 o 2 mesos després d’iniciar el tractament, el quadre clínic havia millorat notablement.

COMENTARIS

La osteomielitis que va sofrir Zipi pot tenir el seu origen en una infecció produïda per l’ham que tenia clavat en cavitat oral. Amb el temps la infecció es va disseminar via sagni fins a arribar als ossos, on els bacteris es van disseminar lliurement.

La osteomielitis se sol veure com una pèrdua de densitat òssia en les radiografies, que sol afectar les epífisis (extrems) dels ossos llargs, com a fèmur i húmer. És una patologia que causa gran dolor (Encara que en rèptils, i sobretot en tortugues, és difícil de valorar) i que requereix un tractament antibiòtic durant un llarg període de temps.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA