Ha finalitzat amb èxit el programa formatiu a personal municipal en protocols bàsics d’actuació en cas de nidificació de tortugues marines i d’encallament de cetacis a les platges tarragonines. L’objectiu és sumar esforços entre tots els agents implicats per tal de vetllar per la supervivència i el benestar d’aquestes espècies tan vulnerables a l’acció humana.

Les jornades, organitzades en el marc de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona, s’han dut a terme als municipis de Calafell i L’Hospitalet de l’infant, i han comptat amb una vintena d’assistents.

La Fundació CRAM treballa en el rescat i assistència de fauna marina amenaçada des de 1.994, a instancies de la Generalitat de Catalunya. Durant els més de 20 anys realitzant aquest servei per a la conservació del nostre patrimoni natural, les diferents actuacions realitzades han posat de manifest la necessitat de facilitar uns protocols basics d’actuació a tot el personal municipal que treballa a la vora del mar per tal de sumar sinergies entre tots els agents implicats i actuar amb el major rigor i professionalitat per a la conservació del nostre mar.

La població i els gestors dels municipis de litoral són agents clau en la conservació del litoral i del medi marí, alhora que són els agents de contacte inicial en cas d’albirament o troballa a la platja d’una espècie marina protegida.

Paral·lelament, en els últims anys s’han enregistrat casos d’intents i de postes d’ous de tortuga babaua (Caretta, caretta) a les nostres platges, fet que mereix una atenció molt especial ja que es tracta d’una espècie protegida i ens trobem davant d’un fet inèdit a la història coneguda de Catalunya. Estudis científics recents apunten que, degut al canvi climàtic i el consegüent augment progressiu de les temperatures, els casos de nidificació de tortugues marines a Catalunya podrien augmentar en els pròxims anys.

L’objectiu de les jornades formatives ha estat situar al personal municipal davant de casos possibles que es poden trobar a les platges del seu municipi. Mitjançant les simulacions a platja, se’ls ha capacitat amb els coneixements bàsics per actuar correctament en cas d’albirament o troballa d’espècies marines amenaçades a la platja del municipi.

Aquesta iniciativa s’emmarca en el conjunt d’activitats desenvolupades en el marc de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona, per valor de 7.500€, en la que la Fundació CRAM dóna suport telefònic als ajuntaments litorals de les comarques tarragonines en cas d’albirament o troballa d’una espècie marina protegida a les platges dels municipis, amb l’organització de dues jornades formatives a personal municipal, i dues jornades de captació i formació de voluntaris/es per formar part de la xarxa de rescat de fauna marina per a que donin suport als especialistes de CRAM en les actuacions amb fauna.