La Fundació CRAM lidera un projecte coordinat per CT BETA de la Universitat de Vic que té com a objectiu principal crear un protocol comú per a la gestió dels programes de Head-Starting, sobre cria temporal en captivitat de nounats de tortuga marina, que acullen exemplars procedents de la costa catalana durant la temporada 2021. Aquest projecte s’emmarca en el programa Santander for the Seas de Fundación Banco Santander.

Antecedents i necessitat

En els últims anys s’ha incrementat sensiblement el número de nidificacions de tortuga babaua (Caretta caretta) a les platges del mediterrani occidental (Abalo-Morla et al. 2018, Carreras et al. 2018, Senegas et al. 2009, Tomás et al. 2002 i 2008, Bentivegna et al. 2008, Delaugerre & Cesarini 2004, Llorente et al. 1993).

Tal i com apunta el recent estudi publicat “Sporadic nesting reveals long distance colonisation in the philopatric loggerhead sea turtle (Caretta caretta)” de Carreras et al. 2018., segurament ens trobem davant d’individus dispersants que busquen noves formes per a reproduir-se, ampliant la seva distribució en la nidificació per a donar respostes adaptatives davant d’un escenari d’augment de la temperatura global, i sobreposar-se mecanismes propis limitants com és la filopatria.

La nidificació a la costa catalana és la més abundant de tot l’estat espanyol. Garantir la nidificació, viabilitat i estudi d’aquests esdeveniments, són clau per conèixer com es produeix la dispersió de la nidificació de tortugues babaues a nivell d’espècie a altes latituds en el present i en un futur pròxim, a més de garantir una gestió eficaç de l’augment de la biodiversitat a les nostres platges que ha de ser considerada en els plans de protecció d’aquesta espècie amenaçada. En aquest context, les accions de Head-Starting permeten la cria temporal en captivitat d’una part de les nounates de cada niu per augmentar la seva supervivència i probabilitat de retorn a les platges de naixement un cop siguin adultes. A més, aquests accions suposen una gran oportunitat per a obtenir dades científiques que d’altra manera serien impossible.

Objectius de l’estudi

L’objectiu principal del projecte és crear un protocol comú per a la gestió dels programes de Head-Starting que acullen tortugues marines procedents de la costa catalana durant la temporada 2021.

Per assolir aquest objectiu es plantegen una sèrie d’objectius específics:

  • Garantir una gestió coordinada multidisciplinària dels programes de Head-Starting entre els diferents actors implicats: administració, centres d’investigació i centres de recuperació.
  • Formar a tècnics implicats en la gestió dels programes de Head-Starting.
  • Millorar i garantir la viabilitat dels individus criats temporalment en condicions de captivitat, millorant la seva taxa de supervivència.
  • Portar a terme un estudi científic que permeti identificar diferències en la supervivència i creixement de les cries segons origen genètic del niu, condicions d’incubació, fitness i el centre de cria.

Metodologia i pla de treball

El projecte tindrà una durada prevista inicial de 22 mesos, iniciant a l’octubre de 2021 fins a juliol 2023. CT BETA actuarà de coordinador científic de les activitats, treballant conjuntament amb la Fundació CRAM.

Centres participants

Durant la temporada 2021, Catalunya ha estat la comunitat autònoma que més esdeveniments de nidificació ha enregistrat amb un total de 5 nius. Un total de 85 nounats dels diferents nius participen del projecte de Head-Starting distribuïdes entre entre la Fundació CRAM, Fundació Oceanogràfic de València, LIMIA i Palma Aquarium.